Forskning & Utveckling i Landstinget Västernorrland | Unit

Forskning & Utveckling i Landstinget Västernorrland

Unit information

name:
Forskning & Utveckling i Landstinget Västernorrland
description:

Forskning & Utveckling är koncernövergripande och Landstinget Västernorrlands
samordnare av forsknings- och utvecklingsprojekt inom landstingets samtliga
verksamhetsområden. F & U ska bidra till att utveckla landstingets alla verksamheter genom tillämpad forskning och verksamhetsutveckling.

Detta sker genom

  • att stödja och stimulera i första hand verksamhetsanknuten FOU
  • att skapa möjligheter för FOU-arbete inom samtliga verksamhetsområden i landstinget
  • att efter prövning fördela projekt- och stipendiemedel

Personal inom landstinget har möjlighet att söka medel från Forskning & Utveckling
eller på annat sätt nyttja våra resurser.

Vid Forskning & Utveckling finns tillgång till kvalificerad metodhandledning och statistisk expertis.
Vi har också ett nära samarbete med Mittuniversitetet
samt ett flertal andra universitet.

Forskning bedrivs inom hälso- och sjukvård, folkhälsa, hälsoekonomi, länsutveckling mm.

address:
Sundsvalls sjukhus
zip code and city:
85186 Sundsvall
phone:
Vx 060-181000
e-mail:
url-link:
https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Forskning/Kliniskt-forskningscentrum-KFC/
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit

Other information about the unit

http://www.lvn.se/Om-landstinget/Forskning/
Unit is updated | updated: 2019-07-03 by Jeanette Sundberg |

Forskning & Utveckling i Landstinget Västernorrland | Unit, from Visare Norr, Norra sjukvårdsregionförbundet
http://au.researchweb.org/is/visarenorr/unit/141