Hur du söker medel

Hur du söker medel

Här hittar du bland annat information om ansökningstider, ansökningsprocess och rutiner för utbetalning av beviljade medel.

Hälsopromotion Tandvård

Regionala samarbetsprojekt och forskning inom patientsäkerhetsområdet

FoU-medel från Habilitering & Hälsa

PublishedDocument information: Hur du söker medel | Last modified: 2019-05-23 by Birgitta Bryngelsson

Hur du söker medel, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgregion/helplocal