Beviljade medel

Beviljade anslag Regionala FoU-bidrag, Västra Götalandsregionen

Utöka din sökning:

Här kan du söka ansökningar som beviljats FoU-anslag från ytterligare anslagsgivare i Västra Götalandsregionen (ansökningar som anslagsgivaren valt att dölja kommer dock inte med i resultat).

På denna sida kan du hitta ansökningar som beviljats forsknings- och utvecklingsmedel. Du kan exempelvis hitta vilka arbeten som fått medel för diabetesforskning genom att använda MeSH-sökningen nedan och ange MeSH-termen ”“Diabetes”” i sökvillkoren nedan. Du kan också samlat hitta alla FoU-medel som beviljats per år.

Du kan söka på två olika sätt. De bästa och säkraste sökträffarna får du genom att använda valet ”“Sök med MeSH-termer””. Via MeSH-sökningen har du möjlighet att söka med svenska och engelska termer. Denna sökfunktion är dock enbart aktuell för anslag från och med starten av hösttermin 2009 (då indexeringen med MeSH-termer infördes hos oss). För arbeten som beviljats medel tidigare än höstterminen 2009 väljer du fritextsökningen Fritextsökningen ger dej resultat för om författaren av texten (ansvarig projektledare) använt orden du söker efter i titel eller sammanfattning även för arbeten som beviljats medel efter höstterminen 2009.

Sök ansökningar kombinerat med MeSH-termer Sök ansökningar kombinerat med fri text

Söka fram ansökningar med hjälp av diarienummer

Om du känner till ansökans nummer kan du ta fram den via följande länk: http://www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/search

I sökrutan skriver du: id:siffrorna i diarienumret, till exempel "id:5059"

Projekt som har beviljats anslag respektive år

Via länkarna nedan hittar du information om vilka projekt som fått regionala FoU-medel de senaste två åren.

Beviljade 2018
Beviljade 2017

Här gör du din sökning i fritext!

information Instruktion till din sökning i fritext.
  1. Välj tidsperiod och kombinera om du vill med ett eller flera sökord a) .
  2. Resultatet av din sökning ses då längst ned på denna sida. Då ingen summa visas vid rubriken beviljat belopp innebär det att enbart viss tid beviljats för arbetet.

a) Ett sökvillkor kan bestå av kombinationer av ord:

De villkor som används här är följande:
AND, OCH eller + ger logisk OCH mellan ord eller fraser i sökningen
OR, ELLER eller ingen operand ger logisk ELLER mellan ord eller fraser i sökningen
NOT, INTE eller EM– ger ICKE operand

Normalt använder systemet ELLER mellan olika sökord eller fraser men man kan skriva dit ELLER för tydlighetens skull när man skriver sin sökning.

Exempel

Sökvillkoret (nerv OCH (*system ELLER *banor)) ger träff på både nervsystem och nervbanor. Sökvillkoret kan också skrivas nerv +(*system *banor) (kortform)

Just nu finns 0 beviljade anslag som stämmer överens med de val som gjorts ovan.Vill du göra en ny sökning så ändrar du sökvillkoren och klickar på knappen Sök.

PublishedDocument information: Beviljade medel | Last modified: 2010-09-14 by Eva K Almqvist

Beviljade medel, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgregion/document/52151