Anslagsgivare i Västra Götalandsregionen

Anslagsgivare Västra Götalandsregionen

Länkar samt engelsk översättning

Länkbild till att söka bland enheter och personer Här kan du söka bland alla nationella kontaktuppgifter till enheter, alternativt personer.

ALF- och TUA-medel

Regionala FoU-medel

Lokala FoU-råd i Västra Götaland

Länssjukhusens FoU-arbete

Universitet och högskolor

Regionala Etikprövningsmyndigheten


Beviljade anslag i Västra Götalandsregionen
Här hittar du en ständigt dagsaktuell sökfunktion för vilka anslag som beviljats medel från merparten av anslagsgivarna i Västra Götalandsregionen.

PublishedDocument information: Anslagsgivare i Västra Götalandsregionen | Last modified: 2019-06-05 by Researchweb Support 7

Anslagsgivare i Västra Götalandsregionen, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgregion/document/34221