Pia Hendberg, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Pia Hendberg
profession:
enhetschef
email:

Work

department:
central arbets-och fysioterapienhet, Södra Älvsborgs Sjukhus
workplace:
Central arbets-och fysioterapienhet, Södra Älvsborgs Sjukhus
phone number:
033-6161280
city:
501 82 Borås
country:
Sverige

Article - Peer reviewed scientific (2)

  1. International Journal of Nursing & Care 2017:1(7):1-5.
  2. [Physical activity on prescription (PaP) after hip fracture lead to increased self-efficacy. Walks as a supplement compared with physical therapy alone].
    [Fysisk aktivitet på recept efter höftfraktur gav ökad självtillit. Promenader som komplement jämförd med enbart sjukgymnastik.]
    Hendberg P, Hörder H, Zidén L.
    Lakartidningen 2014:111(1-2):28-30.

Report (1)

Article - Other scientific (1)

Education (free text)

Sjukgymnastexamen 100 poäng 1988
Vetenskaplig teori och metod 10 poäng 1998
Ortopedi 5 poäng 2005
Studenthandledarutbildning 5 poäng 2006
Examensarbete C-nivå 10 poäng 2008
Kandidatexamen uttagen 2008
Ämnesfördjupning i fysioterapi D-nivå 15 hp ht 2009
Forskningsmetodik - en bred förståelse MFM310 klar hösten 2010
Kvantitativa metoder D-nivå 7,5 hp vt 2011
Fysisk aktivitet som prevention D-nivå 7,5 hp vt 2011
Träning som behandling D-nivå 7,5 hp ht 2011
Kvalitativa metoder D-nivå 7,5 hp ht 2012
Uppsatskurs magister 15 hp uppsats godkänd 2013-03-14
Sjukgymnasten som professionell handledare D-nivå 7,5 hp ht 2013
Äldres hälsa D-nivå 15 hp vt 2014
Uppsatskurs Master 15 hp vt 2016
Masterexamen i fysioterapi 2016

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 1988

Information is reliable | updated 2017-12-19 by Pia Hendberg |

User account for Pia Hendberg, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgr/user/html/7062