Whiplashskador i Skaraborg 1999-2008
Whiplashskador i Skaraborg 1999-2008
Project number : 87261
Created by: Artur Tenenbaum, 2011-09-23
Last revised by: Artur Tenenbaum, 2018-09-10
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2010-09-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2020-05-30
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Epidemiology and initial management of patients exposed to whiplash trauma

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Unik registerstudie som ger kunskap om incidens så väl i arbete som på fritiden där whiplash skador diagnostiseras vid läkarbesök på VC eller Sjh i Skaraborg under en 10 års period.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Övergripande syfte

Belysa whiplash ur sambandsperspektiv mellan skadetillfället och initial handläggning.

Den konkreta nytta som kunskapen från denna kommande avhandling kan medföra är uppdaterande rekommendationer om den adekvata vårdnivån efter den akuta skadan.

Övergripande frågeställningar

Arbete 1
Klinisk användning av riktlinjer i klassifikations och vårdprogram av whiplashskador.

Arbete 2
Var och när individen söker vård efter skadan och det föreligger könsskillnader?

Arbete 3
Faktorer som kan påverka sjukhusvård?

Arbete 4
Incidens- och handläggning förändringar över tioårs period?

Läkarens uppfattning om vårdnivå i det akuta skede efter en trafikolycka som resulterar i nacksmärta?

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Whiplash Injuries
Hyperextension injury to the neck, often the result of being struck from behind by a fast-moving vehicle, in an automobile accident. (From Segen, The Dictionary of Modern Medicine, 1992)
Registries
The systems and processes involved in the establishment, support, management, and operation of registers, e.g., disease registers.
Neck Pain
Discomfort or more intense forms of pain that are localized to the cervical region. This term generally refers to pain in the posterior or lateral regions of the neck.
Acceleration
Description missing

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Hälsan och Stressmedicin - Hälsan och arbetslivet workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Katharina Stibrant Sunnerhagen
Professor/Överläkare, Sektionen för klinisk neurovetenskap

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Whiplashskador i Skaraborg 1999-2008, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgr/project/87261