Patient-specifik funktionell skala: test-retest reliabilitet och validitet för patienter med långvarig ländryggssmärta.
Patient-specifik funktionell skala: test-retest reliabilitet och validitet för patienter med långvarig ländryggssmärta.
Project number : 718
Created by: Lena Nordeman, 2006-08-16
Last revised by: Lena Nordeman, 2019-02-24
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Generella och gruppspecifika instrument är vanligt förekommande för utvärdering i forskning och klinisk arbete. Det finns behov av utvärderingsinstrument som är känsliga för förändring och som inte fokuserar på smärta för patienter med långvarig smärtproblematik. Ett individbaserat mått, Patient-specifik funktionell skala (PSFS), är ett formulär där patienten själv identifiera aktiviteter som är svåra att utföra på grund av ländryggssmärta och sedan skattar svårighetsgraden. Genom PSFS får man både ett objektivt och subjektivt mått. Dessutom kan formuläret användas i målformulering för patienter med långvarig ländryggssmärta. Instrumentet är fritt översatt till svenska och är inte testat i svenska förhållande för patienter med långvarig ländryggssmärta. Syftet med studien är att undersöka olika kvalitetsaspekter för PSFS vid långvarig ländryggssmärta.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Generella och gruppspecifika instrument är vanligt förekommande för utvärdering i forskning och klinisk arbete. Det finns behov av utvärderingsinstrument som är känsliga för förändring och som inte fokuserar på smärta för patienter med långvarig smärtproblematik. Ett individbaserat mått, Patient-specifik funktionell skala (PSFS), är ett formulär där patienten själv identifiera aktiviteter som är svåra att utföra på grund av ländryggssmärta och sedan skattar svårighetsgraden. Genom PSFS får man både ett objektivt och subjektivt mått. Dessutom kan formuläret användas i målformulering för patienter med långvarig ländryggssmärta. Instrumentet är fritt översatt till svenska och är inte testat i svenska förhållande för patienter med långvarig ländryggssmärta. Syftet med studien är att undersöka olika kvalitetsaspekter för PSFS vid långvarig ländryggssmärta.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
checked Valideringsstudier (Validation Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Low Back Pain
Acute or chronic pain in the lumbar or sacral regions, which may be associated with musculo-ligamentous SPRAINS AND STRAINS; INTERVERTEBRAL DISK DISPLACEMENT; and other conditions.
Human Activities
Activities performed by humans.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Tutor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Margareta Möller
Leg. Sjukgymnast, Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Kaisa Mannerkorpi
Leg fysioterapeut/sjukgymnast, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Område 4

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2005-11-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2019-12-31

Patient-specifik funktionell skala: test-retest reliabilitet och validitet för patienter med långvarig ländryggssmärta., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgr/project/718