Användandet av en strukturerad patientcentrerad konsultationsmodell som screening för depression hos äldre patienter i primärvården.
Användandet av en strukturerad patientcentrerad konsultationsmodell som screening för depression hos äldre patienter i primärvården.
Project number : 390
Created by: Maria Magnil, 2005-11-18
Last revised by: Maria Magnil, 2015-04-22
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Using patient centred consultation as a screening procedure for detecting depression in the elderly in primary care; a comparative study

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Under 2003 screenades samtliga patienter 60 år och äldre som sökte läkare vårdcentralen med instrumenten PRIME-MD (Primary Care Evaluation of Mental Disorders) och MADRS-S (Montgomery-Asberg Depression Self Rating Scale). Screeningen utfördes av sköterska och resultatet var okänt för de två medverkande läkarna. I konsultationen tillämpade läkarna en strukturerad patientcentrerad konsultationsmodell som innehåller sju öppna frågor och som bland annat efterhör patientens egna funderingar, föreställningar och farhågor. En oberoende observatör bedömde den patientcentrerade modellens tillämpning via inspelade band av var tionde konsultation. Som "gold standard" för möjlig depression användes MADRS-S poäng över två cut-off nivåer (=>13 resp=>20).
Av 302 tillfrågade patienter deltog samtliga. Vid den högre cut-off nivån (MADRS-S =>20 poäng) hade bägge metoderna (PRIME-MD och konsultationesmodellen) lika hög sensitivitet (93%). Vid den lägre cut-off nivån (MADRS-S =>13) var sensitiviteten för den patientcentrerade konsultation lägre än för PRIME-MD (78 resp 98%). Var femte patient med depressiva symtom över det lägre cut-off värdet identifierades inte av allmänläkarna, men behovet av kompletterande diagnostiska intervjuer minskade samtidigt med 50% (85 jämfört med 162). Det positiva prediktiva värdet var 43% för läkarna och 28% för PRIME-MD. Båda metoderna hade högt negativt prediktivt värde (95 resp 99%).
Den patientcentrerade konsultationsmodellen förefaller vara effektivare i den kliniska situationen än PRIME-MD eftersom det postivta prediktiva värdet är högre. Bägge metoderna är effektiva för att i den kliniska situationen utesluta depression.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Under 2003 screenades samtliga patienter 60 år och äldre som sökte läkare vårdcentralen med instrumenten PRIME-MD (Primary Care Evaluation of Mental Disorders) och MADRS-S (Montgomery-Asberg Depression Self Rating Scale). Screeningen utfördes av sköterska och resultatet var okänt för de två medverkande läkarna. I konsultationen tillämpade läkarna en strukturerad patientcentrerad konsultationsmodell som innehåller sju öppna frågor och som bland annat efterhör patientens egna funderingar, föreställningar och farhågor. En oberoende observatör bedömde den patientcentrerade modellens tillämpning via inspelade band av var tionde konsultation. Som "gold standard" för möjlig depression användes MADRS-S poäng över två cut-off nivåer (=>13 resp=>20).
Av 302 tillfrågade patienter deltog samtliga. Vid den högre cut-off nivån (MADRS-S =>20 poäng) hade bägge metoderna (PRIME-MD och konsultationesmodellen) lika hög sensitivitet (93%). Vid den lägre cut-off nivån (MADRS-S =>13) var sensitiviteten för den patientcentrerade konsultation lägre än för PRIME-MD (78 resp 98%). Var femte patient med depressiva symtom över det lägre cut-off värdet identifierades inte av allmänläkarna, men behovet av kompletterande diagnostiska intervjuer minskade samtidigt med 50% (85 jämfört med 162). Det positiva prediktiva värdet var 43% för läkarna och 28% för PRIME-MD. Båda metoderna hade högt negativt prediktivt värde (95 resp 99%).
Den patientcentrerade konsultationsmodellen förefaller vara effektivare i den kliniska situationen än PRIME-MD eftersom det postivta prediktiva värdet är högre. Bägge metoderna är effektiva för att i den kliniska situationen utesluta depression.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Depressive Disorder
An affective disorder manifested by either a dysphoric mood or loss of interest or pleasure in usual activities. The mood disturbance is prominent and relatively persistent.
Mental Disorders
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Brämaregården vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg
Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Användandet av en strukturerad patientcentrerad konsultationsmodell som screening för depression hos äldre patienter i primärvården., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgr/project/390