Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 11 hits in 0.39 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Published Publikationsinformation
Helén Simon, Region Västerbotten, Staben för forskning och utbildning, FoU-kansliet, 91251
FoU Region Västerbotten
Anknytning av publikationer till Umeå universitet Universiteten får numera en del av ersättningen från staten grundat på aktivitet. En del av denna ersättning grundas på vetenskaplig produktion. För att väga in arbetsinsatsen vid sampublikation görs en s.k. adressfraktionering, dvs. ersättningsvärdet delas beroende på antalet enheter som finns med på publikationen, i form av adress ...
au.researchweb.org/is/rv/document/91251
uct:28441 gave a hit
Published Publikationsinformation
Helén Simon, Region Västerbotten, Staben för forskning och utbildning, FoU-kansliet, 124091
FoU Region Västerbotten
Anknytning av publikationer till Umeå universitet Universiteten får numera en del av ersättningen från staten grundat på aktivitet. En del av denna ersättning grundas på vetenskaplig produktion. För att väga in arbetsinsatsen vid sampublikation görs en s.k. adressfraktionering, dvs. ersättningsvärdet delas beroende på antalet enheter som finns med på publikationen, i form av adress ...
au.researchweb.org/is/rv/document/124091
uct:28441 gave a hit
Ongoing revision Beviljade centrala ALF-medel
Helén Simon, Region Västerbotten, Staben för forskning och utbildning, FoU-kansliet, 175931
FoU Region Västerbotten
Beviljade centrala ALF-medel Sökt år visar beviljade projektmedel för kommande treårsperiod Skapat datum: - år - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
au.researchweb.org/is/rv/document/175931
uct:28441 gave a hit
Published Beviljade projektmedel
Helén Simon, Region Västerbotten, Staben för forskning och utbildning, FoU-kansliet, 175951
FoU Region Västerbotten
Beviljade projektmedel kan du söka här! Sidan är under uppbyggnad och fylls på med uppgifter- tilldelning de senaste åren registreras först, fr.o.m. 2016 och bakåt. Sökt år visar beviljade projektmedel för kommande år/kommande flerårs period. Centrala ALF-projektmedel Skapat datum: - år - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
au.researchweb.org/is/rv/document/175951
uct:28441 gave a hit
Published Forskningsstöd vid Västerbottens läns landsting
Helén Simon, Region Västerbotten, Staben för forskning och utbildning, FoU-kansliet, 212051
FoU Region Västerbotten
Stöd till forskning Vid Västerbottens läns landsting finns mycket goda förutsättningar för forskning. Satsningar görs sedan många år på klinisk forskning av högsta klass i starka forskningsmiljöer. Följ nedanstående länk för mer information om olika typer av forskningsstöd.Forskningsstöd vid Västerbottens läns landstingAvdelningen MT-FoU har som uppdrag att bedriva forskning ...
au.researchweb.org/is/rv/document/212051
uct:28441 gave a hit
Ongoing revision Beviljade projektmedel
Helén Simon, Region Västerbotten, Staben för forskning och utbildning, FoU-kansliet, 212071
FoU Region Västerbotten
Här finns möjlighet att söka efter beviljade basenhetens ALF-projektmedel i rullistan. Första möjliga sökår är 2010.
au.researchweb.org/is/rv/document/212071
uct:28441 gave a hit
Published Spjutspetsmedel 2019-2021
Helén Simon, Region Västerbotten, Staben för forskning och utbildning, FoU-kansliet, 233641
FoU Region Västerbotten

Utlysning av Västerbottens läns landstings spjutspetsmedel för kliniskt inriktad forskning 2019-2021

Landstinget har sedan 1995 årligen avsatt särskilda medel för så kallad spjutspetsforskning. Syftet är att säkra Västerbottens och norra Sveriges tillgång till högspecialiserad vård och välutbildad personal på minst samma nivå som övriga landet. Medlen ska fördelas till ...
au.researchweb.org/is/rv/document/233641
uct:28441 gave a hit
Published Centrala ALF-projektmedel 2019-2021
Helén Simon, Region Västerbotten, Staben för forskning och utbildning, FoU-kansliet, 235561
FoU Region Västerbotten
Ansökan om treåriga centrala ALF-projektmedel Ansök om medel
au.researchweb.org/is/rv/document/235561
uct:28441 gave a hit
Published Centrala ALF-projektmedel 2020-2022
Helén Simon, Region Västerbotten, Staben för forskning och utbildning, FoU-kansliet, 252611
FoU Region Västerbotten
Ansökan om centrala ALF-projektmedel 2020-2022
au.researchweb.org/is/rv/document/252611
uct:28441 gave a hit
Published Ansökan om ALF-finansierade strategiska satsningar 2020-2024
Helén Simon, Region Västerbotten, Staben för forskning och utbildning, FoU-kansliet, 252631
FoU Region Västerbotten
Särskilt ansökningsförfarande för godkända intresseanmälningar.
au.researchweb.org/is/rv/document/252631
uct:28441 gave a hit
  Helén Simon, Region Västerbotten, Staben för forskning och utbildning, FoU-kansliet
User account,
Norrlands universitetssjukhus 90185 Umeå 090-7857649
au.researchweb.org/is/rv/user/28441
uct:28441 gave a hit

Search information, from FoU Region Västerbotten
http://au.researchweb.org/is/rv/search?search=uct%3A28441&page=-1