Summary and financial report of the applications

All applications - count

Type of applicationTotal (%)Year 2019Year 2018
  AppliedPendingGrantedRejectedCompletedAppliedPendingGrantedRejectedCompleted
Ansökan forskarutbildningskurs [ i ]0.4%     14014012
Kliniska forskningsprojekt [ i ]0.6%60330110830
Patientorienterade projekt [ i ]0.0%10010     
NLL- Omvandling av godkänd uppsats till vetenskaplig artikel0.7%11092070611
DLL- Planeringsanslag1.0%8053040402
Publiceringsstöd [ i ]2.1%29026301601519
Förlängd rekvireringstid [ i ]5.9%140140730029129
Forskningsmånader [ i ]31.4%590545067048192
Projektmedel [ i ]24.9%420311104603882
Etikprövningsmedel [ i ]4.0%291280023023012
Presentationsstöd [ i ]18.7%2802357350211412
Doktorandstöd [ i ]3.9%311101401314
Stöd för disputerade [ i ]1.7%4022060420
Fortsättningsanslag [ i ]3.8%10010001001004
Utbildningsstöd [ i ]0.6%     30210
sum3 1332442206361428602355189

All applications - economy

Type of applicationSum (%)Year 2019Year 2018
 AppliedGrantedPaid
/Granted
Applied
thousand SEK
Pending
thousand SEK
Granted
thousand SEK
Paid
thousand SEK
Repaid
thousand SEK
Applied
thousand SEK
Pending
thousand SEK
Granted
thousand SEK
Paid
thousand SEK
Repaid
thousand SEK
Ansökan forskarutbildningskurs [ i ]0.0%0.0%-      0  0
Kliniska forskningsprojekt [ i ]2.0%1.7%16.1%722.50.0282.0 0.02 630.60.0876.0165.90.0
Patientorienterade projekt [ i ]0.1%0.0%-105.00.00.0 0.0     
NLL- Omvandling av godkänd uppsats till vetenskaplig artikel0.4%0.8%25.7%293.30.0244.0 0.0235.20.0175.099.60.0
DLL- Planeringsanslag1.3%2.2%53.2%475.80.0245.117.80.0291.10.0261.1261.10.0
Publiceringsstöd [ i ]0.5%0.9%30.0%372.20.0253.523.90.0243.60.0152.080.121.3
Förlängd rekvireringstid [ i ]0.0%0.0%- 0  0 0  0
Forskningsmånader [ i ]60.3%60.3%67.7%13 275.80.04 784.6309.60.014 301.40.04 053.71 642.60.0
Projektmedel [ i ]30.1%25.3%40.6%3 088.40.0772.314.90.03 415.20.0989.0311.60.0
Etikprövningsmedel [ i ]0.6%1.4%59.6%283.07.0284.0109.00.0145.00.0145.084.021.0
Presentationsstöd [ i ]4.7%7.3%44.0%430.30.0322.6168.50.7502.20.0260.4180.78.0
Doktorandstöd [ i ]0.0%0.0%- 0  0 0  0
Stöd för disputerade [ i ]0.0%0.0%- 0  0 0  0
Fortsättningsanslag [ i ]0.0%0.0%- 0  0 0  0
Utbildningsstöd [ i ]0.0%0.1%97.1%     68.30.048.146.70.0
sum173 291.370 003.057.1%19 046.37.07 188.1643.60.721 832.60.06 960.32 872.350.3

Granted applications transferred to the respective management - economics

Economy group / Type of applicationSum (%)Year 2019Year 2018
 GrantedPaid
/Granted
Granted
thousand SEK
Paid
thousand SEK
Repaid
thousand SEK
Granted
thousand SEK
Paid
thousand SEK
Repaid
thousand SEK
Other economy groups18.5%66.7%682.0118.00.02 328.1885.423.3
Kliniska forskningsprojekt [ i ]0.7%32.3%   430.0127.70.0
NLL- Omvandling av godkänd uppsats till vetenskaplig artikel0.0%0.0%      
DLL- Planeringsanslag0.6%61.2%   46.446.40.0
Publiceringsstöd [ i ]0.3%36.6%49.015.80.056.629.76.3
Forskningsmånader [ i ]10.8%69.1%364.436.60.01 295.5439.30.0
Projektmedel [ i ]4.7%64.6%133.00.30.0380.0160.60.0
Etikprövningsmedel [ i ]0.5%63.3%81.020.00.058.037.017.0
Presentationsstöd [ i ]1.0%89.2%54.645.20.061.644.60.0
Länssjukvård44.3%75.6%1 133.9192.10.72 771.61 163.712.0
Kliniska forskningsprojekt [ i ]0.8%6.7%125.0 0.0446.038.20.0
NLL- Omvandling av godkänd uppsats till vetenskaplig artikel0.3%72.2%20.3 0.0132.199.60.0
DLL- Planeringsanslag0.7%77.3%45.917.80.0136.7136.70.0
Publiceringsstöd [ i ]0.2%62.6%40.0 0.058.743.70.0
Forskningsmånader [ i ]30.5%79.6%508.75.10.01 465.6538.90.0
Projektmedel [ i ]9.0%65.7%172.010.00.0279.0104.80.0
Etikprövningsmedel [ i ]0.6%70.3%115.068.00.051.029.04.0
Presentationsstöd [ i ]2.1%88.2%106.991.20.7154.4126.18.0
Utbildningsstöd [ i ]0.1%97.1%   48.146.70.0
Primärvård3.8%84.9%334.9104.50.0353.8328.70.0
DLL- Planeringsanslag0.3%79.7%   77.977.90.0
Publiceringsstöd [ i ]0.1%0.0%      
Forskningsmånader [ i ]3.2%88.1%314.9104.50.0230.9217.70.0
Projektmedel [ i ]0.2%68.8%20.0 0.045.033.00.0
Presentationsstöd [ i ]0.0%100.0%      
Folktandvård9.3%86.6%309.2209.80.0875.3494.515.0
Publiceringsstöd [ i ]0.1%34.4%28.78.10.021.76.715.0
Forskningsmånader [ i ]7.0%89.5%163.3163.30.0771.7446.60.0
Projektmedel [ i ]1.5%78.3%57.21.40.054.013.20.0
Etikprövningsmedel [ i ]0.1%90.7%7.05.00.018.018.00.0
Presentationsstöd [ i ]0.5%79.2%53.032.00.010.010.00.0
Privata0.1%58.8%26.019.20.0   
Projektmedel [ i ]0.0%28.9%10.03.20.0   
Etikprövningsmedel [ i ]0.0%100.0%16.016.00.0   
Managment not assigned2.9%96.0%15.00.00.0   
Publiceringsstöd [ i ]0.0%100.0%      
Forskningsmånader [ i ]0.1%100.0%      
Projektmedel [ i ]2.2%96.7%      
Etikprövningsmedel [ i ]0.0%100.0%      
Presentationsstöd [ i ]0.5%92.1%15.00.00.0   
sum70 003.059.9%2 501.0643.60.76 328.82 872.350.3

Granted applications transferred to the respective management - payments

Type of applicationTotalRegisteredYear 2019Year 2018
 Paid
thousand SEK
Sum thousand SEKPaid
thousand SEK
Paid
thousand SEK
Kliniska forskningsprojekt [ i ]196.0 144.451.6
NLL- Omvandling av godkänd uppsats till vetenskaplig artikel137.3 137.3 
DLL- Planeringsanslag805.1 354.1282.8
Publiceringsstöd [ i ]183.4 79.880.9
Forskningsmånader [ i ]28 594.24.73 298.34 017.1
Projektmedel [ i ]7 196.35.0673.4723.2
Etikprövningsmedel [ i ]602.015.0142.079.0
Presentationsstöd [ i ]2 237.3 255.6179.4
Utbildningsstöd [ i ]46.7 1.245.5
sum39 998.324.75 086.25 459.5

Statistics of applications 2019-2018, from Futurum - akademin för hälsa och vård
http://au.researchweb.org/is/rjl/ansokan/statistik