Löpande ansökningar

Löpande ansökningar

Medel som kan sökas löpande under året:

Det är endast möjligt att söka medel för etikprövning där Region Norrbotten är forskningshuvudman.

Löpande ansökningar handläggs och beslutas var tredje vecka.
Ansökan med tillhörande blankett ska vara forskningssamordnare tillhanda senast 1 vecka före beslutsdatum.
Beslut meddelas under samma vecka som beslutsdatum infaller.
 

Beslutsdatum 2019
21 januari
11 februari
  4 mars
25 mars
15 april
   6 maj
27 maj
17 juni

19 augusti
  9 september
30 september
21 oktober
11 november
  2 december
16 december

Ansök här

Ansökningsomgång

checked Löpande


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

PublishedDocument information: Löpande ansökningar | Last modified: 2019-01-28 by Vetenskapliga rådet FoI- enheten

Löpande ansökningar, from Region Norrbotten
http://au.researchweb.org/is/nll/document/215901