Ansökan om forskningsmedel till mindre projekt

Ansökan om forskningsmedel till mindre projekt

Det finns möjlighet att löpande under året ansöka om forskningsmedel för mindre, avgränsade projekt upp till 20% av en heltidsanställning under en projektperiod av maximalt tre månader samt övriga omkostnader i samband med projektets genomförande

Ansök här

Ansökningsomgång

checked Löpande
PublishedDocument information: Ansökan om forskningsmedel till mindre projekt | Last modified: 2018-06-14 by Researchweb Support 7

Ansökan om forskningsmedel till mindre projekt, from Landstinget Blekinge
http://au.researchweb.org/is/ltb/document/236381?show_hidden_options=true