Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 10 hits in 0.10 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

  Sofi Tschannen, FoU kronoberg, Region Kronoberg
User account,
Sigfridsvägen 5 35234 Växjö 0470-586385
au.researchweb.org/is/kronoberg/user/268451
uct:268451 gave a hit
Ongoing revision Postdoc anslag för meritering till docent
Sofi Tschannen, FoU kronoberg, Region Kronoberg, 233951
Region Kronoberg
I en extra satsning stimulerar Region Kronoberg disputerade medarbetare att meritera sig till docent. Detta för att utveckla olika forskningslinjer inom Region Kronoberg, vara huvudhandledare för doktorander och ha möjlighet att konkurrera om större nationella/internationella forskningsmedel. Klicka här för att logga in/registrera en användare i systemet för att påbörja din ansökan. ...
au.researchweb.org/is/kronoberg/document/233951
uct:268451 gave a hit
Published Ansökan om medel till forsknings- och utvecklingsprojekt
Sofi Tschannen, FoU kronoberg, Region Kronoberg, 237071
Region Kronoberg
Ansökan om medel till forsknings- och utvecklingsprojekt, ansökningsperiod startar 2018-08-15. Klicka på Logga in i högra hörnet, för att sedan skapa ansökan, klicka här
au.researchweb.org/is/kronoberg/document/237071
uct:268451 gave a hit
Published Regionalt forskningsanslag Vård av psykiskt sjuka med särskilt komplexa vårdbehov
Sofi Tschannen, FoU kronoberg, Region Kronoberg, 239471
Region Kronoberg
Regionalt forskningsanslag vård av psykiskt sjuka med särskilt komplexa vårdbehov Klicka på logga in i högra hörnet. För att sedan skapa ansökan, Klicka här
au.researchweb.org/is/kronoberg/document/239471
uct:268451 gave a hit
Published Ansökan om medel till forsknings-/utvecklingsprojekt
Sofi Tschannen, FoU kronoberg, Region Kronoberg, 245751
Region Kronoberg
Nu kan du ansöka om medel till forsknings-/utvecklings projekt Klicka på logga in i högra hörnet.
au.researchweb.org/is/kronoberg/document/245751
uct:268451 gave a hit
Published Ansökan om medel till forsknings- och utvecklingsprojekt samt förbättringsprojekt inom områdena socialtjänst samt hälso- och sjukvård
Sofi Tschannen, FoU kronoberg, Region Kronoberg, 245761
Region Kronoberg
Nu är ansökan om medel till forsknings- och utvecklingsprojekt samt förbättringsprojekt inom områdena socialtjänst samt hälso- och sjukvård öppen för sökande att söka. Klicka på logga in i högra hörnet för att sedan kunna skapa din ansökan.
au.researchweb.org/is/kronoberg/document/245761
uct:268451 gave a hit
Published Post doc anslag för meritering till docent
Sofi Tschannen, FoU kronoberg, Region Kronoberg, 248671
Region Kronoberg
I en extra satsning stimulerar Region Kronoberg disputerade medarbetare att meritera sig till docent. Detta för att utveckla olika forskningslinjer inom Region Kronoberg, vara huvudhandledare för doktorander och ha möjlighet att konkurrera om större nationella/internationella forskningsmedel. Klicka här för att logga in/registrera en användare i systemet för att påbörja din ansökan.
au.researchweb.org/is/kronoberg/document/248671
uct:268451 gave a hit
Published Ansökan till Region Kronobergs Forskningsetiska råd
Sofi Tschannen, FoU kronoberg, Region Kronoberg, 252771
Region Kronoberg
Handlingar till forskningsetiska rådet ska vara inskickade senast två veckor innan mötet. Mötestider: 2019-09-04 2019-09-25 2019-10-16 2019-11-13 2019-12-11
au.researchweb.org/is/kronoberg/document/252771
uct:268451 gave a hit
Published Ansökan till Region Kronobergs Forskningsetiska råd
Sofi Tschannen, FoU kronoberg, Region Kronoberg, 252781
Region Kronoberg
Handlingar till rådet ska skickas senast två veckor före mötet Mötestider: 2019-09-04 2019-09-25 2019-10-16 2019-11-13 2019-12-11
au.researchweb.org/is/kronoberg/document/252781
uct:268451 gave a hit
Published Ansökan om medel från Regionalt forskningsanslag Vård av psykiskt sjuka med särskilt komplexa vårdbehov
Sofi Tschannen, FoU kronoberg, Region Kronoberg, 253021
Region Kronoberg
Ansökan om medel från Regionalt forskningsanslag Vård av psykiskt sjuka med särskilt komplexa vårdbehov Klicka på logga in längst upp till höger för att skapa din ansökan.
au.researchweb.org/is/kronoberg/document/253021
uct:268451 gave a hit

Search information, from Region Kronoberg
http://au.researchweb.org/is/kronoberg/search?search=uct%3A268451&page=-1