Ansökan om bidrag till konferensavgifter och sammanhängande rese- och logikostnader, samt tryckning och publicering

Du kan skicka in en ansökan till om du vill söka om resebidrag för konferensresa.

Klicka här för att logga in/registrera en användare i systemet för att påbörja din ansökan.

Ansökningsomgång

checked Löpande


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

PublishedDocument information: Ansökan om bidrag till konferensavgifter och sammanhängande rese- och logikostnader, samt tryckning och publicering | Last modified: 2018-09-18 by Sofi Tschannen

Ansökan om bidrag till konferensavgifter och sammanhängande rese- och logikostnader, samt tryckning och publicering, from Region Kronoberg
http://au.researchweb.org/is/kronoberg/document/227981