Ansökningsomgång för år 2020 har öppnat

Nu finns möjlighet att söka anslag för år 2020:

PublishedDocument information: Ansökningsomgång för år 2020 har öppnat | Last modified: 2019-07-17 by Susanne Johansson

Ansökningsomgång för år 2020 har öppnat, from FoU-enheten, Region Jämtland Härjedalen
http://au.researchweb.org/is/jll/document/237151