Publication: FoU-Rapport nr 025 - Det "smarta målet" - en smart idé

FoU-Rapport nr 025 - Det "smarta målet" - en smart idé.
Sandberg K, Gunnarsson R.
Borås: FoU-enheten primärvården Södra Älvsborg; 1999.

Abstract

Bakgrund:

Hälso-och sjukvården i Borås-Bollebygd och Miljöskyddskontoret i Borås har i samverkan drivit lunchprojektet "Smarta Målet" sedan våren 1995. Projektet har finansierats med bidrag från Folkhälsorådet.

Syfte:

Syftet med projektet var att förbättra matgästernas möjligheter till bättre matval och att bibehålla goda lunchvanor. Att med hjälp av utbildning och handledning öka kostmedvetandet bland ägare och anställda på restaurangerna i Borås Kommun, så att ett ur hälsosynpunkt bra matutbud erbjuds matgästerna främst vad gäller fettinnehåll. Målet var att minst tio restauranger skulle tillaga, servera och marknadsföra hälsosam mat med i genomsnitt 25% mindre fett för att få "Smarta Målet" märkt samt att en stor andel av gästerna skulle välja att äta "Smarta Målet".

Metod:

I ett inledningsskede insamlades och näringsvärdesanalyserades fyra maträtter från var och en av de elva deltagande restaurangerna för att få en uppfattning om fettinnehållet i den mat som serverades. En enkät till totalt 250 matgäster genomfördes för att mäta attityder kring hälsoriktig mat. Därefter vidtog förändringsarbetet. Efter en upptaktskväll där mat och hälsa stod i centrum har restaurangpersonalen erhållit vidareutbildning i kost- och näringsfrågor. Projektledare har varit en dietist anställd i Hälso-och sjukvården Borås-Bollebygd som har arbetat aktivt ute på restaurangerna med information, näringsberäkning, receptbearbetning, menyplanering och praktisk matlagning. Flera gemensamma matlagningskvällar har arrangerats, där nya recept, fettsnåla matlagningsmetoder och magra produkter provats. I projektets slutfas genomfördes nya näringsvärdesanalyser, som ett led i utvärderingsarbetet samt intervju med nio kockar där bla kunskap och attityder till näringsriktig mat mättes.

Resultat:

Analysresultaten visar att man lyckats sänka fetthalten i genomsnitt på de elva deltagande restaurangerna med 27%, p = 0,02. Valet av matlagningsmetoder har förändrats främst vad gäller gryt- och fiskrätter samt köttfärssåser. Bland annat genom att ha kunnat studera inköpslistor över total fettåtgång vid vissa restauranger och vid olika tidpunkter kan konstateras att den totala användningen av fett, vid framförallt stekborden har minskat. Detta som ett resultat av ökad medvetenhet och kunskap om att det finns såväl ekonomiska som hälsomässiga vinster att göra. Kunskapen om och intresset för näringsriktig mat har ökat hos restaurangpersonalen. Även den övriga matlagningen har påverkats av projektets anda. Man har upptäckt att den hälsomässiga maten inte är svårare att laga, varken tar mer tid i anspråk eller är dyrare än den vanliga maten. Matgästerna har uppskattat "Smarta Målet", 74% hade upptäckt att den restaurang de åt på serverade ett märkt lunchalternativ, 57% kände till att det kallades "Smarta Målet" och visste vad det stod för. 35% valde att äta den märkta rätten 2-3 ggr per vecka.


, from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/jcu/user/publication?ref=9921