Publication: FoU-Rapport nr 032 - Vårdprogram för fibromayalgipatienter i primärvården

FoU-Rapport nr 032 - Vårdprogram för fibromayalgipatienter i primärvården.
Söderlund B, Fors G, Westfeldt A, Nielsen A, Claesson A, Gunnarsson R.
Borås: FoU-enheten primärvården Södra Älvsborg; 1999.

Abstract

Ett vårdprogram bestående av gruppundervisning för fibromyalgipatienter har utarbetats för användning i primärvården. Undervisningen leds av arbetsterapeut, sjukgymnast och hälsopedagog i distriktsarbetsterapins lokaler och läkare medverkar. Vi har funnit att det utarbetade programmet fungerar bra och patienterna upplever att de fått ökad livskvalité genom ökad kunskap och interaktion med varandra. Verksamheten kan finansieras inom befintliga budgetramar.


, from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/jcu/user/publication?ref=89411