Publication: FoU-Rapport nr 034 - Sjuksköterskeledd astmamottagning - blir patienten bättre?

FoU-Rapport nr 034 - Sjuksköterskeledd astmamottagning - blir patienten bättre?
Johansson E, Gunnarsson R.
Borås: FoU-enheten primärvården Södra Älvsborg; 1998.

Abstract

Bakgrund:

1992 utarbetades ett vårdprogram Behandling av vuxenastma för södra Älvsborgs län. Det innebar att fler patienter överfördes från Lungkliniken till Primärvården. För att kunna diagnostisera och ta hand om patienterna bättre ville vi i Bollebygd starta en astmamottagning. En astmamottagning där en sjuksköterska under ledning av läkare kan utföra spirometri med reversibilitetstest, PEF-mätning samt undervisning av inhalationer med mera. Vi ansökte därför om Dagmarmedel för projekt Astmamottagning, Bollebygd i september 1996.

Syfte:

Vi önskade dels göra en kartläggning av antalet astmatiker i Bollebygd samt utveckla en modell av sjuksköterskeledd astmamottagning. Den sistnämnda ville vi utvärdera.

Metod:

Patienter med astma fick svara på en enkät och efter det randomiserades de till en astmagrupp och en kontrollgrupp. Efter 12 månader svarade alla patienter ånyo på samma enkät. Under mellanperioden gick astmagruppen utöver sedvanliga läkarbesök även på en sjuksköterskeledd astmamottagning där patienterna fick diskutera astmarelaterade problem.

Resultat:

Projektet har pågått från 1996-11-01 --- 1998-03-31. Prevalensen av antalet kända astmatiker i Bollebygd var cirka 1,5%. Resultaten från enkäten visar att patienterna känner sig mer informerade (de som deltagit i astmagruppen och varit på regelbundna besök hos astmasjuksköterska). En ökning från 21% till 74%. Patienterna i astmagruppen känner sig mer omhändertagna genom att man går på regelbundna kontroller jämfört med kontrollgruppen. I astmagruppen går 82% på regelbundna kontroller jämfört med kontrollgrupp 55%.

Diskussion:

Eftersom astma är en kronisk sjukdom och ofta kräver långa kontakter med tidskrävande individuell information så har oftast patienten behov av sköterskekontakt utöver läkarbesöken för uppföljning och information.


, from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/jcu/user/publication?ref=85541