Publication: Research methodology (http://infovoice.se/fou)

Research methodology (http://infovoice.se/fou).
Gothenburg: Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Allmänmedicin; 2011.

Abstract

En webbplats med läroboksliknande webbsidor om olika aspekter av forskningsmetodik. Här kan man läsa om vetenskapsteori, vad är forskning, statistiska metoder etc. På webbplatsen finns räknare där man kan räkna skattning av stickprovsstorlek, power, teckentest, etc. Webbplatsen publicerades först 1998 men har sedan kontinuerligt byggts ut och omfattar för närvarande cirka 100 webbsidor.


, from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/jcu/user/publication?ref=82011