Publication: Läkemedel och följsamhet - Studier ur ett allmänmedicinskt perspektiv

Läkemedel och följsamhet - Studier ur ett allmänmedicinskt perspektiv.
Gothenburg, Sweden: Gothenburg University; 2007. ISBN ISBN 978-91-628-7077.


, from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/jcu/user/publication?ref=1701061