Pernilla Ohlin, Minso Solutions AB workplace verified by Minso Solutions on 2018-02-27, Miscellaneous, inom Region Jönköpings län, miscellaneous, Akutläkarna Specialistkliniken Heden workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Pernilla Ohlin
profession:
Sjuksköterska, Systemförvaltare, projektledare
email:

Work

department:
Minso Solutions. Nordlandssykehuset Lofoten, Norge
workplace:
Sven Eriksonsplatsen 4
phone number:
city:
50338 Borås
country:
Sverige

Article - Peer reviewed scientific (1)

Report (2)

  1. Borås: Vårdhögskolan i Borås; 2012.
  2. Borås: Vårdhögskolan i Borås; 2010.

Manuscripts, not yet accepted

Ohlin P, Billhult A. Living with whiplash - a struggle for autonomy. An interview study. Manuscript.

Seferiadis A, Ohlin P, Billhult A, Gunnarsson R. Applying the fear-avoidance model to patients with chronic whiplash associated disorders: A cross-sectional study. Manuscript.

Education (free text)

2012 Vårdhögskolan i Borås
Magisterexamen, 15 hp

2011 Göteborgs Universitet
MFM320 Forskningsmetodik-fördjupning del 2, 7,5hp

2010 Gothia Forum, Västra Götalandsregionen
Fortsättningsutbildning 1 och 2 i Good Clinical Practice

2010 Gothia Forum, Västra Götalandsregionen
Basal certifierad utbildning i Good Clinical Practice

2010 Göteborgs Universitet
MFM310 Forskningsmetodik- en bred förståelse del 1, 7,5hp

2010 Vårdhögskolan i Borås
Forskningsmetodik-kvalitativa och kvantitativa ansatser 7,5hp

2010 Vårdhögskolan i Borås
Kandidatexamen, 15hp

2009 Vårdhögskolan i Borås
Vårdforskningens teori och metod 2, 15hp

2008 Högskolan i Skövde
Klinisk Prövning, avancerad nivå, 4,5hp

1997-09 - 1998-06 Vårdhögskolan i Borås
Specialistutbildning operationssjuksköterska, 60hp.

1997-01 – 1997-06 Vårdhögskolan i Borås
Mikrobiologi och Sjukvårdshygien, 7,5hp

1996-09 – 1997-01 Vårdhögskolan i Borås
Smärta och Smärtlindring, 7,5hp

1992-01 - 1994-01 Vårdhögskolan i Borås
Legitimerad Sjuksköterska, Sjuksköterskeexamen, 120hp.

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Region Jönköpings län - Övrigt Show info
Art Clinic operationsavdeling Jönköping

10% 2017
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Akutläkarna Specialistkliniken Heden workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Operationsenheten Akutläkarna Göteborg

5% 2016
Health care - miscellaneous Show info
Operationsavdelningen, Nordlandssykehuset i Lofoten

45% 2012
Miscellaneous Show info
Nordlandssykehuset Lofoten

40% 2012
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Bollebygd vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Timanställning från 1/9-2012

40% 2012 2013
Företag - Tjänsteföretag - Minso Solutions AB workplace verified by Minso Solutions on 2018-02-27
20% 2012
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt Show info
FoU-enheten Södra Älvsborg

100% 2010 2012
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt Show info
vikariat FoU-enheten som biträdande systemförvaltare/support funktion

80% 2009 2010
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Projektkoordinator

20% 2009 2010
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Anställd som projektkoordinator FoU

60% 2007 2009
Övrigt - Övrigt Show info
Tillfälliga vikariat veckovis som operationssjuksköterska på sjukhus i Norge: Nordlandssykehuset i Lofoten, Akers Universitetssykehus i Oslo, Radiumhospitalet i Oslo
10% 2007 2011
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Anställning som operationssjuksköterska på Centraloperation, Anestesikliniken

100% 1998 2007
Kommun - Enskilda kommuner - Borås Show info
Anställning som sjuksköterska inom äldreomsorgen i Norrby kommundel, Borås

64% 1994 1998
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Anställning som mentalskötare på akutpsykiatrisk avdelning

100% 1989 1990

2008
Föreläsare på Vårdhögskolan i Borås. Området operationssjuksköterskans roll vid kirurgiska ingrepp inom endokrinologi.

1998-2007
Föreläsare på Vårdhögskolan i Borås. Områden inom vårdhygien och endokrinologi.

1994-1998
Upprättade och drev igenom ett utbildningsprogram för nattpersonal inom Norrby kommundel.
Föreläsare i Norrby kommundel inom området vårdhygien.

2007-2010 Projektkoordinator för forskningsprojekt om whiplash. Innefattar koordination av interventionsstudie, patientkontakt, registrering av data, analys av data, författande av vetenskapliga artiklar.

1998-2007
Operationssjuksköterskearbete - Arbetat huvudsakligen inom generell kirurgi - colorektal, kärl, urologi, endokrin, bröst och även till viss del gyn. Har även erfarenhet av akut ortopedi eftersom tjänsten innefattat tjänstgöring jourtid.

Hygienansvarig på Centraloperation – upprättat utbildningsprogram, riktlinjer och handlingsprogram avsedda för arbetet på Centraloperation.

Startat och drivit ett nätverk för hygienansvariga på opererande enheter inom Södra Älvsborgs Sjukhus.

2006 Projektansvarig för Växtkraft Mål 3 projektnr 66391
Sökte ekonomiska medel från ESF för att bredda verksamheten i Sjömarkens IF. De beviljades och projektet drevs under 2006 med temat kost, hälsa och mental styrka.

1999-2001 Smittskyddsinstitutet Stockholm och Mechnikov Institutet St. Petersburg, Ryssland.
Kurs i Nosocomial Infection Control and Biosafety
Kursen bestod av dels teoretiska kursveckor och dels en projektdel där deltagare från Sverige och Ryssland samarbetade i team och tillsammans genomdrev ett specialprojekt

Information is reliable | updated 2018-04-10 by Pernilla Ohlin |

User account for Pernilla Ohlin, from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/jcu/user/html/9569