User account for Kristian Svenberg

Kristian Svenberg, Närhälsan Hjällbo vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Kristian Svenberg
profession:
Distriktsläkare, MD
email:

Work

department:
Flyktingmedicinsk Mottagning
workplace:
Kaserntorget 11
phone number:
031-7478950
city:
411 18 Göteborg
country:
Sverige

Article - Peer reviewed scientific (5)

 1. Svenberg KS, Mattsson bm, skott cs.
  Anthropology&Medicine 2009:16:279-291.
 2. Läkartidningen 2005:50:3928.
 3. Scand J Prim Health Care 2000:18:132.
 4. Allmänmedicin 1998:19:279.

Conference Poster (1)

 1. Svenberg K, Mattsson B.
  14e Nordiska Allmänläkarkongresseen i Sthlm: Abstract och Poster presenterad på; 2004.

Article - Other scientific (6)

 1. [About the seemingly ununderstandable].
  [Om det till synes oförståeliga.]
  Lakartidningen 2009:106(43):2785-6; author reply.
 2. [Vitamin D deficiency--a neglected condition].
  [D-vitaminbrist--ett försummat tillstånd.]
  Svenberg K, el Mohamed M, Taye D.
  Lakartidningen 2007:104(28-29):2050.
 3. Svenberg K, Mattsson B.
  Allmänmedicin 2003:24:172-175.
 4. Allmänmedicin 2001:22:160-63.
 5. Allmänmedicin 2000:21:106-108.

Article - Other (5)

 1. Läkartidningen 2009:106(43):2785-2786.
 2. Svenberg KS, Demeke TD, el Mohamed MM.
  Läkartidningen 2007
 3. Läkartidningen 2005
  Web of Science® citations 0
 4. Göteborgsposten 2004
 5. Göteborgsposten 2004

Manuscripts, not yet accepted

"Ambiguous Expectations and Reduced Confidence - Experiences of Somali Refugees Encountering Swedish Health care"

"Relating Oneself to the Cultural Other: Swedish Medical Trainees in General Practice and Their Conceptions of Meeting Patients From Somalia"

Education (free text)

Läkarexamen -71
Leg läk -78
Specialist i Allmänmedicin 1986
Vik barnkirurgi Östra Sjukhuset Göteborg 1979-81
Vik gynekologi/obstetrik Östra Sjukhuset Göteborg 1982-1985
Distriktsläkare Öckerö 1986-1993
Utbildning i konsultationsmetodik i Grekland vid tre tillfällen

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Hjällbo vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Anställning pågår, ej avslutad

50% 1993
Övrigt - Övrigt Show info
Distriktsläkare Öckerö

100% 1986 1993
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Kvinnosjukvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Vik gynekologi/obstetrik Östra Sjukhuset Göteborg

100% 1982 1985
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Akutsjukvård och Barnkirurgi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Vik barnkirurgi Östra Sjukhuset Göteborg

100% 1979 1981

Lärare på Avd för Allmänmedicin vid Göteborgs Universitet fr.o.m. 1998.
Samordnare för grupphandledare (distriktsläkare)på Konsultationskunskapskursen läkarutbildningen termin 5 2000-2001.
Anställd 2 dagar/vecka 2002-2003 på avd för allmänmedicin som lärare/amanuens i kursledningen termin 10, delkursen i allmänmedicin (huvudkurs: Samhällsmedicin).
From 2004 anställd en dag/vecka på avd för allmänmedicin, lärare och medarbetare i kursledningen för Termin 10 (tillsammans med bl.a. prof Bengt Mattsson), kursen i allmänmedicin. Arbetat med utveckling av muntlig tentamen och med utveckling av föreläsningar för studenterna. Tema för föreläsning: "Att arbeta med patienter från hela världen", om mångkulturell sjukvård.
Föreläsningar 4 ggr/år om "transkulturell vård - om att arbeta med tolk" sedan 2003 för studenter på läkarutbildningens termin 5 och 10, tidig yrkeskontakt (TYK)i samarbete med professionella tolkar samt på introduktionsvecka termin 1.
Organiserat handledarutbildningar på avd för allmänmedicin 2002-2004.
Sedan 1990 regelbundet och årligen handlett studenter från läkarutbildningens termin 5 och 10 på vårdcentral.Läkarexamen -71
Leg läk -78
Specialist i Allmänmedicin 1986
Vik barnkirurgi Östra Sjukhuset Göteborg 1979-81
Vik gynekologi/obstetrik Östra Sjukhuset Göteborg 1982-1985
Distriktsläkare Öckerö 1986-1993
Distriksläkare Hjällbo Vårdcentral, Göteborg (nu Lärjedalens Vårdcentral, 2007), 1993-
Arbete Palestinskt flyktingläger i Libanon 5 mån 1976-77
Information needs to be confirmed | confirmed 2016-10-29 by Kristian Svenberg | reminder 2017-12-29 | 3

User account for Kristian Svenberg, from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/jcu/user/6421