Kartläggning av kvinnors psykiska och fysiska hälsa i livsfasen klimakteriet.
Förekomst av klimakteriella symtom hos kvinnor 45 till 55 år inom primärvården med fokus på somatiska, urogenitala och psykologiska hälsa.
Kartläggning av kvinnors psykiska och fysiska hälsa i livsfasen klimakteriet.
Förekomst av klimakteriella symtom hos kvinnor 45 till 55 år inom primärvården med fokus på somatiska, urogenitala och psykologiska hälsa.

Project number : 77361
Created by: Lena Rindner, 2011-04-29
Last revised by: Lena Rindner, 2018-03-13
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2009-11-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2017-12-08
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Prevalence of menopause symptoms in women 45 to 55 years within Primary Health Care with focus on somatic, urogenital and psychological health status.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Kvinnors psykiska och fysiska ohälsa visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år dvs den livsperiod som kallas klimakteriet. Minskade östrogennivåer ger påverkan på bl.a. hjärta/kärl, skelett, samt ger vasomotoriska och urogenitala symtom. Psykisk ohälsa med framförallt depressiva symtom visar också en markant ökning.

Syftet med studien är att uppskatta förekomsten av klimakteriella symtom hos kvinnor inom Primärvården och att utvärdera skillnaden i självskattad hälsa fördelat i somatiska, urogenitala och psykologiska symptom mellan kvinnor 45 - 49 år och 50 - 55 år.

Projektet är en kvantitativ epidemiologisk tvärsnittstudie och omfattar en kartläggning av svar från en tidigare randomiserad kontrollerad studie. Urvalet har skett konsekutivt. Samtliga kvinnor i studien har besvarat två validerade frågeformulär Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) och Menopause Rating Scale (MRS) samt ett demografiskt frågeformulär. Deskriptiv statistik, centralvärde och spridning beräknas för totalpoäng samt på varje enskilt item. Sambandsanalys används för att se om de olika svaren i självskattningsformulären har något samband med varandra och för att se om samband finns mellan depressiva symtom (MADRS) och menopausebesvär (MRS).

Att kartlägga kvinnors psykiska och fysiska hälsa innebär ökad kunskap. Erhållen kunskap kan vara direkt användbar i mötet med kvinnor som befinner sig i livsfasen klimakteriet och vården kan anpassas efter kvinnors behov.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Kvinnors psykiska och fysiska ohälsa visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år dvs den livsperiod som kallas klimakteriet. Minskade östrogennivåer ger påverkan på bl.a. hjärta/kärl, skelett, samt ger vasomotoriska och urogenitala symtom. Psykisk ohälsa med framförallt depressiva symtom visar också en markant ökning.

Syftet med studien är att uppskatta förekomsten av klimakteriella symtom hos kvinnor inom Primärvården och att utvärdera skillnaden i självskattad hälsa fördelat i somatiska, urogenitala och psykologiska symptom mellan kvinnor 45 - 49 år och 50 - 55 år.

Projektet är en kvantitativ epidemiologisk tvärsnittstudie och omfattar en kartläggning av svar från en tidigare randomiserad kontrollerad studie. Urvalet har skett konsekutivt. Samtliga kvinnor i studien har besvarat två validerade frågeformulär Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) och Menopause Rating Scale (MRS) samt ett demografiskt frågeformulär. Deskriptiv statistik, centralvärde och spridning beräknas för totalpoäng samt på varje enskilt item. Sambandsanalys används för att se om de olika svaren i självskattningsformulären har något samband med varandra och för att se om samband finns mellan depressiva symtom (MADRS) och menopausebesvär (MRS).

Att kartlägga kvinnors psykiska och fysiska hälsa innebär ökad kunskap. Erhållen kunskap kan vara direkt användbar i mötet med kvinnor som befinner sig i livsfasen klimakteriet och vården kan anpassas efter kvinnors behov.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Menopause
The last menstrual period. Permanent cessation of menses (MENSTRUATION) is usually defined after 6 to 12 months of AMENORRHEA in a woman over 45 years of age. In the United States, menopause generally occurs in women between 48 and 55 years of age.
Women's Health
The concept covering the physical and mental conditions of women.
Heart Diseases
Pathological conditions involving the HEART including its structural and functional abnormalities.
Quality of Life
A generic concept reflecting concern with the modification and enhancement of life attributes, e.g., physical, political, moral and social environment; the overall condition of a human life.
Urogenital System
All the organs involved in reproduction and the formation and release of URINE. It includes the kidneys, ureters, BLADDER; URETHRA, and the organs of reproduction - ovaries, UTERUS; FALLOPIAN TUBES; VAGINA; and CLITORIS in women and the testes; SEMINAL VESICLES; PROSTATE; seminal ducts; and PENIS in men.
Quality of Health Care
The levels of excellence which characterize the health service or health care provided based on accepted standards of quality.
Health Care Quality, Access, and Evaluation
The concept concerned with all aspects of the quality, accessibility, and appraisal of health care and health care delivery.
Stress
A pathological process resulting from the reaction of the body to external forces and abnormal conditions that tend to disturb the organism's homeostasis.
Sleep
A readily reversible suspension of sensorimotor interaction with the environment, usually associated with recumbency and immobility.
Sleep Deprivation
The state of being deprived of sleep under experimental conditions, due to life events, or from a wide variety of pathophysiologic causes such as medication effect, chronic illness, psychiatric illness, or sleep disorder.
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Mental Fatigue
Fatigue arising in consequence of mental effort.
Hypertension
Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.
Stress, Psychological
Stress wherein emotional factors predominate.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Skene vårdcentral  workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Gunilla Strömme
Barnmorska, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)

Supervisor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Närhälsan Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Specialist i Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Allmänmedicin
Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Finansiering

Grants

Fou-rådet i Södra Älvsborg (VGFOUSA-179561)
95 000 SEK (applied sum: 108 240 SEK)
Lena Rindner

2011, Lönekostnader

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Kartläggning av kvinnors psykiska och fysiska hälsa i livsfasen klimakteriet.
Förekomst av klimakteriella symtom hos kvinnor 45 till 55 år inom primärvården med fokus på somatiska, urogenitala och psykologiska hälsa., from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/jcu/project/77361