En översikt av behandlingsinterventioner vid whiplash-relaterade besvär.
En översikt av behandlingsinterventioner vid whiplash-relaterade besvär.
Project number : 731
Created by: Aris Seferiadis, 2006-08-22
Last revised by: Ronny Gunnarsson, 2010-04-02
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2003-06-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2004-05-05
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

A review of treatment interventions in whiplash-associated disorders.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Behandling av whiplash-relaterade besvär (WRB) har varit omdebatterad de senaste åren. Det är oklart huruvida de vanligast förekommande behandlingarna är effektiva och de befintliga vetenskapliga bevisen för många av dessa behandlingar har gett upphov till bekymmer. Målet med denna studie är att systematiskt granska litteraturen och analysera evidensen för många av de vanligaste behandlingarna för patienter som lider av WRB, både i akut och i kroniskt stadium. Det genomfördes en sökning av databaserna Medline (från 1962 till Maj 2003), CINAHL (1960-2003), Embase (1976-2003) och Psychinfo (1960-2003) med hjälp av dator och en genomgång av referenslistorna i relevanta artiklar. Alla randomiserade kontrollerade studier (RKS) samlades in och analyserades systematiskt med tre populära instrument för skattning av metodologisk kvalité. En kvalitativ analys (s.k. "best-evidence synthesis") genomfördes. Den metodologiska kvalitén av 26 RKS analyserades. Median-värden av de metodologiska skattningarna med alla tre instrument var låga. Baserat på graden av evidens och med hänsyn till praktiska hinder kan följande behandlingar rekommenderas: Tidig fysisk aktivitet vid akuta WRB, radiofrekvens neurotomi, kombinerad kognitiv beteendeterapi med sjukgymnastiska interventioner och träningsterapi av koordination vid kroniska WRB. RKS av hög kvalité är inte vanliga inom området WRB. Mer forskning fordras, ffa på behandling av kroniska WRB.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Whiplash Injuries
Hyperextension injury to the neck, often the result of being struck from behind by a fast-moving vehicle, in an automobile accident. (From Segen, The Dictionary of Modern Medicine, 1992)
Humans
Members of the species Homo sapiens.
Therapeutics
Procedures concerned with the remedial treatment or prevention of diseases.
Literature
Writings having excellence of form or expression and expressing ideas of permanent or universal interest. The body of written works produced in a particular language, country, or age. (Webster, 3d ed)
Neck Pain
Discomfort or more intense forms of pain that are localized to the cervical region. This term generally refers to pain in the posterior or lateral regions of the neck.
Signs and Symptoms
Clinical manifestations that can be either objective when observed by a physician, or subjective when perceived by the patient.

Projektets delaktighet i utbildning

checked D-uppsats / Magisterexamen


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Medarbetare

Mark Rosenfeld
Sjukgymnast, Företag

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

3. Processen och projektets redovisning

Länk till webbplats / webbsida

http://springerlink.metapress.com/content/9jrk1kcpbcqg6f2f/

En översikt av behandlingsinterventioner vid whiplash-relaterade besvär., from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/jcu/project/731