Patient-specifik funktionell skala: test-retest reliabilitet och validitet för patienter med långvarig ländryggssmärta.
Patient-specifik funktionell skala: test-retest reliabilitet och validitet för patienter med långvarig ländryggssmärta.
Project number : 718
Created by: Lena Nordeman, 2006-08-16
Last revised by: Lena Nordeman, 2019-06-29
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2005-11-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-06-10
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
2019-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Generella och gruppspecifika instrument är vanligt förekommande för utvärdering i forskning och klinisk arbete. Det finns behov av utvärderingsinstrument som är känsliga för förändring och som inte fokuserar på smärta för personer med långvarig smärtproblematik. Ett individbaserat mått, Patient-specifik funktionell skala (PSFS), är ett formulär där personen själv identifiera aktiviteter som är svåra att utföra på grund av ländryggssmärta och sedan skattar svårighetsgraden. Genom PSFS får man både ett objektivt och subjektivt mått. Dessutom kan formuläret användas i målformulering för personer med långvarig ländryggssmärta. Instrumentet är översatt till svenska men är inte systematiskt utvärderat i svenska förhållande för personer med långvarig ländryggssmärta.

Syfte: Undersöka validitet och test-retest för PSFS vid långvarig ländryggssmärta.

Metod: 130 kvinnor med långvarig ländryggssmärta besvarar PSFS vid två tillfällen. Validitet och test-retest analys kommer att genomföras.

Förväntat resultat: Om PSFS visar god validitet och reliabilitet för personer med långvarig ländryggssmärta så ger det värdefull kunskap för att använda mätmetoden i forskning och klinik.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Generella och gruppspecifika instrument är vanligt förekommande för utvärdering i forskning och klinisk arbete. Det finns behov av utvärderingsinstrument som är känsliga för förändring och som inte fokuserar på smärta för personer med långvarig smärtproblematik. Ett individbaserat mått, Patient-specifik funktionell skala (PSFS), är ett formulär där personen själv identifiera aktiviteter som är svåra att utföra på grund av ländryggssmärta och sedan skattar svårighetsgraden. Genom PSFS får man både ett objektivt och subjektivt mått. Dessutom kan formuläret användas i målformulering för personer med långvarig ländryggssmärta. Instrumentet är översatt till svenska men är inte systematiskt utvärderat i svenska förhållande för personer med långvarig ländryggssmärta. Syftet med studien är att undersöka validitet och reliabilitet för PSFS vid långvarig ländryggssmärta.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
checked Valideringsstudier (Validation Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Low Back Pain
Acute or chronic pain in the lumbar or sacral regions, which may be associated with musculo-ligamentous SPRAINS AND STRAINS; INTERVERTEBRAL DISK DISPLACEMENT; and other conditions.
Human Activities
Activities performed by humans.
Validation Studies
Works consisting of research using processes by which the reliability and relevance of a procedure for a specific purpose are established.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Margareta Möller
Leg. Sjukgymnast, Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Kaisa Mannerkorpi
Leg fysioterapeut/sjukgymnast, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Område 4

Patient-specifik funktionell skala: test-retest reliabilitet och validitet för patienter med långvarig ländryggssmärta., from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/jcu/project/718