Rutinuppföljning av blodlipider med enbart s-kolesterol
Rutinuppföljning av blodlipider med enbart s-kolesterol
Project number : 341
Created by: Carl Heyman, 2005-09-13
Last revised by: Ronny Gunnarsson, 2010-04-02
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2002-11-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2007-08-15
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Provtagning gällande blodfetter görs rutinmässigt vid uppföljning av patienter med hjärt-kärl-sjukdomar, diabetes och vid andra riskfaktorer. Rutinmässigt kontrolleras då total-kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol och triglycerider. De två senare kräver att patienten är fastande vid provtagningen.
Ett intryck är att om ingen kliniskt signifikant förändring i total-kolesterol skett mellan 2 kontroller på samma patient har inte heller någon kliniskt signifikant förändring skett i övriga parametrar. Jag har gått igenom de blodfettsanalyser som gjorts på Torpa vårdcentral i Vänersborg under åren 1993-2003 för att utreda om detta intryck är riktigt. Preliminära analyser visar att så är fallet vilket innebär att rutinuppföljning av blodlipider kan ske med enbart total-kolesterol och att patienten därmed inte behöver vara fastande för provtagningen.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Cardiovascular Diseases
Pathological conditions involving the CARDIOVASCULAR SYSTEM including the HEART; the BLOOD VESSELS; or the PERICARDIUM.
Cholesterol
The principal sterol of all higher animals, distributed in body tissues, especially the brain and spinal cord, and in animal fats and oils.
Cholesterol, HDL
Cholesterol which is contained in or bound to high-density lipoproteins (HDL), including CHOLESTEROL ESTERS and free cholesterol.
Cholesterol, LDL
Cholesterol which is contained in or bound to low density lipoproteins (LDL), including CHOLESTEROL ESTERS and free cholesterol.
Humans
Members of the species Homo sapiens.
Middle Aged
Description missing
Monitoring, Physiologic
The continuous measurement of physiological processes, blood pressure, heart rate, renal output, reflexes, respiration, etc., in a patient or experimental animal; includes pharmacologic monitoring, the measurement of administered drugs or their metabolites in the blood, tissues, or urine.
Predictive Value of Tests
In screening and diagnostic tests, the probability that a person with a positive test is a true positive (i.e., has the disease), is referred to as the predictive value of a positive test; whereas, the predictive value of a negative test is the probability that the person with a negative test does not have the disease. Predictive value is related to the sensitivity and specificity of the test.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Triglycerides
Description missing

Projektets delaktighet i utbildning

checked Annan utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Kungälv - Praktikertjänst AB - Vårdcentralen Kusten Ytterby + Familjecentralen Fyren bvc workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Rutinuppföljning av blodlipider med enbart s-kolesterol, from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/jcu/project/341