Två års uppföljning av kvinnor med långvarig ländryggssmärta inom primärvård.
Prospektiv longitudinell studie.
Två års uppföljning av kvinnor med långvarig ländryggssmärta inom primärvård.
Prospektiv longitudinell studie.

Project number : 3192
Created by: Lena Nordeman, 2007-12-28
Last revised by: Lena Nordeman, 2019-01-14
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2006-12-28
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2015-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Prognostic factors for work ability in women with chronic low back pain consulting primary health care: a two-year prospective longitudinal cohort study.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Ländryggssmärta (LRS) ger årligen stora samhällskostnader och det är en vanlig sökorsak inom primärvård. LRS drabbar 60-80 % av befolkningen någon gång i livet. De flesta (90 %) blir besvärsfria oavsett behandling medan ca 10 % utvecklar ett långvarigt smärttillstånd med funktionsnedsättning. Hur akut LRS utvecklas till en långvarig ländryggssmärta (LLRS) med funktionsnedsättning som följd är inte helt klarlagt. Det finns växande bevis för att psykosociala faktorer spelar en stor roll vid en ogynnsam smärtutveckling. Det finns dock patienter med LLRS som inte har någon anatomisk, demografisk eller psykosocial förklaring till sina symtom utan kategoriseras som ospecifik LLRS. Vissa patienter med LLRS visar en förändrad smärtkänslighet. Om en förändrad smärtkänslighet påverkar utfall vid LLRS, undersökt över tid, finns det begränsad kunskap om. En bättre kunskap om detta skulle påverka det akuta eller subakuta handläggandet vid LRS på ett sätt som kanske mer än idag kan förebygga utvecklingen till långvariga besvär. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur besvär utvecklas över tid och framför allt identifiera prognostiska markörer för senare ogynnsam smärtutveckling.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Ländryggssmärta (LRS) ger årligen stora samhällskostnader och det är en vanlig sökorsak inom primärvård. LRS drabbar 60-80 % av befolkningen någon gång i livet. De flesta (90 %) blir besvärsfria oavsett behandling medan ca 10 % utvecklar ett långvarigt smärttillstånd med funktionsnedsättning. Hur akut LRS utvecklas till en långvarig ländryggssmärta (LLRS) med funktionsnedsättning som följd är inte helt klarlagt. Det finns växande bevis för att psykosociala faktorer spelar en stor roll vid en ogynnsam smärtutveckling. Det finns dock patienter med LLRS som inte har någon anatomisk, demografisk eller psykosocial förklaring till sina symtom utan kategoriseras som ospecifik LLRS. Vissa patienter med LLRS visar en förändrad smärtkänslighet som vid långvarig generaliserad smärta. Om en förändrad smärtkänslighet påverkar utfall vid LLRS, undersökt över tid, finns det begränsad kunskap om. En bättre kunskap om detta skulle påverka det akuta eller subakuta handläggandet vid LRS på ett sätt som kanske mer än idag kan förebygga utvecklingen till långvariga besvär. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur besvär utvecklas över tid och framför allt identifiera prognostiska markörer för senare ogynnsam smärtutveckling. I föreliggande studie kommer alla försökspersoner som inkluderats i en tidigare genomförd tvärsnittstudie att följas under en period av två år i en prospektiv longitudinell studie.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Low Back Pain
Acute or chronic pain in the lumbar or sacral regions, which may be associated with musculo-ligamentous SPRAINS AND STRAINS; INTERVERTEBRAL DISK DISPLACEMENT; and other conditions.
Follow-Up Studies
Studies in which individuals or populations are followed to assess the outcome of exposures, procedures, or effects of a characteristic, e.g., occurrence of disease.
Back Pain
Acute or chronic pain located in the posterior regions of the THORAX; LUMBOSACRAL REGION; or the adjacent regions.
Neurologic Manifestations
Clinical signs and symptoms caused by nervous system injury or dysfunction.
Pain
An unpleasant sensation induced by noxious stimuli and generally received by specialized nerve endings.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Medarbetare

elisabeth enhörning
primärvårdssjukgymnast, Närhälsan Uddevalla rehabmottagning

Supervisor

Kaisa Mannerkorpi
Leg fysioterapeut/sjukgymnast, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Område 4
Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Två års uppföljning av kvinnor med långvarig ländryggssmärta inom primärvård.
Prospektiv longitudinell studie., from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/jcu/project/3192