Personcentrerat stöd för att förbättra kvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet.
Personcentrerat stöd för att förbättra kvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet.
Project number : 235921
Created by: Lena Rindner, 2017-11-24
Last revised by: Lena Rindner, 2019-07-10
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2014-09-04
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-07-08
Rekrytering/datainsamling pågår

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Personcentered support to improve womens health in "the middle of life" with focus on physical, psychological and urogenital health.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Föreliggande avhandlingen har kvinnors hälsa "mitt i livet"/klimakteriet som målgrupp. Kvinnors ohälsa ökar i åldrarna 45-55 år, under den livsfas som ofta sammanfaller med klimakteriet. Det saknas behandlingsmetoder till kvinnor om de fysiska, psykiska och urogenitala förändringar som sker under klimakteriet samtidigt som efterfrågan på denna typ av information ökat. Syftet är att kartlägga förekomsten av klimakteriebesvär samt utvärdera behandlingsmetoder och klargöra vilka effekter grupputbildning och/eller personcentrerat individuellt stöd i primärvården har på kvinnors hälsa, vårdbehov samt sjukskrivning hos kvinnor i åldern 45-60 år.

Delarbete
1. "Förekomst av klimakteriella symtom hos kvinnor 45 till 55 år inom primärvården med fokus på somatiska, urogenitala och psykologiska hälsa."
2. "Kvinnors hälsa "mitt i livet" - En grupputbildning för kvinnor inom primärvården om klimakteriet. En randomiserad kontrollerad studie."
3. "Prevalens och utveckling av klimakteriesymtom hos kvinnor över tid fördelade på somatiska, urogenitala och psykologiska symtom. En prospektiv longitudinell kohortstudie."
4."Effekt av utbildning i primärvården på psykisk hälsa, livskvalitet, vårdbehov och sjukskrivningsbehov hos kvinnor 45-60 år med stressrelaterade symtom.- En randomiserad kontrollerad studie."

Avhandlingen förväntas ge redskap att förbättra det hälsoförebyggande arbetet i primärvården för att tidigt förebygga ogynnsam hälsoutveckling.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Föreliggande avhandlingen har kvinnors hälsa "mitt i livet"/klimakteriet som målgrupp. Kvinnors ohälsa ökar i åldrarna 45-55 år, under den livsfas som ofta sammanfaller med klimakteriet. Det sakans behandlingsmetoder till kvinnor om de fysiska, psykiska och urogenitala förändringar som sker under klimakteriet samtidigt som efterfrågan på denna typ av information ökat. Syftet är att kartlägga förekomsten av klimakteriebesvär samt utvärdera behandlingsmetoder och klargöra vilka effekter grupputbildning och/eller personcentrerat individuellt stöd i primärvården har på kvinnors hälsa, vårdbehov samt sjukskrivning hos kvinnor i åldern 45-60 år.

Delarbete
1. "Prevalence of somatic and urogenital symptoms as well as psychological health in women aged 45 to 55 attending primary health care: a cross-sectional study".
2. "Reducing menopausal symptoms for women during the menopause transition using group education in a primary health care setting - a randomized controlled trial."
3. "Prognostic factors for work ability and health in women in “middle of life”, 45-55 years, attending primary care. A 6-year prospective longitudinal cohort study".
4."Effekt av utbildning i primärvården på psykisk hälsa, livskvalitet, vårdbehov och sjukskrivningsbehov hos kvinnor 45-60 år med stressrelaterade symtom.- En randomiserad kontrollerad studie."STRONG 

Avhandlingen förväntas ge redskap att förbättra det hälsoförebyggande arbetet i primärvården för att tidigt förebygga ogynnsam hälsoutveckling.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Menopause
The last menstrual period. Permanent cessation of menses (MENSTRUATION) is usually defined after 6 to 12 months of AMENORRHEA in a woman over 45 years of age. In the United States, menopause generally occurs in women between 48 and 55 years of age.
Women's Health
The concept covering the physical and mental conditions of women.
Health Education
Education that increases the awareness and favorably influences the attitudes and knowledge relating to the improvement of health on a personal or community basis.
Education
Acquisition of knowledge as a result of instruction in a formal course of study.
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Hypertension
Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.
Cardiovascular Diseases
Pathological conditions involving the CARDIOVASCULAR SYSTEM including the HEART; the BLOOD VESSELS; or the PERICARDIUM.
Risk
The probability that an event will occur. It encompasses a variety of measures of the probability of a generally unfavorable outcome.
Sleep
A readily reversible suspension of sensorimotor interaction with the environment, usually associated with recumbency and immobility.
Quality of Life
A generic concept reflecting concern with the modification and enhancement of life attributes, e.g., physical, political, moral and social environment; the overall condition of a human life.
Sexuality
The sexual functions, activities, attitudes, and orientations of an individual. Sexuality, male or female, becomes evident at PUBERTY under the influence of gonadal steroids (TESTOSTERONE or ESTRADIOL), and social effects.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övriga Vårdverksamheter - Närhälsan Vårdplaneringsteam (VPL-team) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Skene vårdcentral  workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Närhälsan Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Specialist i Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Allmänmedicin
Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Personcentrerat stöd för att förbättra kvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet., from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/jcu/project/235921