Kan nyttocentrerad läkemedelsinformation förbättra förskrivningsmönstret?
Kan nyttocentrerad läkemedelsinformation förbättra förskrivningsmönstret?
Project number : 226
Created by: Ingmarie Skoglund, 2005-06-17
Last revised by: Ingmarie Skoglund, 2014-01-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2003-10-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2013-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

A comparison between two types of evidence-based drug information privided to GPs: a randomised controlled trial.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Syfte ;att undersöka om speciellt utformad evidensbaserad läkemedelsinformation (EBL) presenterad för allmänläkare kan leda till att läkarnas förskrivning av läkemedel förändras effektivare än efter den EBL som de brukar få.

Metod: Randomiserad klinisk
prövning där läkemedelsinformatörer med ansvar att förmedla EBL till allmänläkare
matchades , parvis till interventions- och kontrollgrupper. Allmänläkarna randomiserades som en följd i kluster tillsammans med sina informatörer. Interventionsgruppens läkemedelsinformatörer tränades till att ge EBL med motiverande samtal och fokus på nyttoaspekter. Kontrollgruppens informatörer förmedlade EBL som vanligt. I studien
samlades uppgifter om utskrivna hypertoniläkemedel in. Förändring i
proportion av förskrivna ACE hämmare i relation till summan av ACE
hämmare och Angiotension II receptorblockerare jämfördes för perioderna
0–3 och 4–6 månader efter interventionen. Analys gjordes med multipel linjär
regression, både enligt intention-to-treat och per protocol.

Resultat:Den genomsnittliga förändringen av allmänläkarnas proportion av utskrivna
ACE hämmare ökade i båda grupperna efter informationen utan sillnad mellan grupperna.

Sammanfattning och betydelse:Allmänläkarnas förskrivning av andel försrivna ACE-hämmare skilde sig inte åt mellan grupperna efter intervention. Det här talar för att det inte finns någon fördel med att använda speciellt utformad EBL jämfört med att ge EBL som man
brukar göra.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Physicians, Family
Those physicians who have completed the education requirements specified by the American Academy of Family Physicians.
Drug Information Services
Services providing pharmaceutic and therapeutic drug information and consultation.
Prescriptions, Drug
Directions written for the preparation and administration of a drug.
Evidence-Based Medicine
The process of systematically finding, appraising, and using contemporaneous research findings as the basis for clinical decisions. Evidence-based medicine asks questions, finds and appraises the relevant data, and harnesses that information for everyday clinical practice. Evidence-based medicine follows four steps: formulate a clear clinical question from a patient's problem; search the literature for relevant clinical articles; evaluate (critically appraise) the evidence for its validity and usefulness; implement useful findings in clinical practice. The term "evidence based medicine" (no hyphen) was coined at McMaster Medical School in Canada in the 1980's to label this clinical learning strategy, which people at the school had been developing for over a decade. (From BMJ 1995;310:1122)
Drug Therapy
Description missing
Guideline
Work consisting of a set of statements, directions, or principles presenting current or future rules or policy. Guidelines may be developed by government agencies at any level, institutions, organizations such as professional societies or governing boards, or by the convening of expert panels. The text may be cursive or in outline form, but it is generally a comprehensive guide to problems and approaches in any discipline or activity. This concept relates to the general conduct and administration of health care activities rather than to specific decisions for a particular clinical condition. For that aspect, PRACTICE GUIDELINE is available.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Behavior
The observable response a person makes to any situation.
Health Plan Implementation
Those actions designed to carry out recommendations pertaining to health plans or programs.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Supervisor

Margareta Möller
Leg. Sjukgymnast, Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg
Max Petzold
Professor, biostatistiker, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Kan nyttocentrerad läkemedelsinformation förbättra förskrivningsmönstret?, from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/jcu/project/226