Uppföljning av hur patienten mår en månad efter konsultationen relaterat till doktorns respektive patientens uppfattning om konsultationen
Uppföljning av hur patienten mår en månad efter konsultationen relaterat till doktorns respektive patientens uppfattning om konsultationen
Project number : 2015
Created by: Gerd Carlsson Ahlén, 2007-02-20
Last revised by: Gerd Carlsson Ahlén, 2010-01-26
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2000-11-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2009-06-05
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

The physician’s self-evaluation of the consultation as a prognostic tool for patient outcome

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

I denna studie undersöktes eventuellt samband mellan doktorns svar i en enkät ifylld direkt efter konsultation och hur patienten mådde en månad senare avseende de besvär hon sökte för.Även patientens svar direkt efter konsultationen relaterades till hur patienten mådde en månad senare. Patient och doktor hade i en tidigare studie värderat 13 påståenden som berörde t ex huruvida doktor och patient var överens om orsaken till patientens besvär,om patienten fick tydlig information om behandling, allmänna råd, eventuella recept mm.Dessa påståenden validerades i en tidigare studie, publicerad 2007 i Family Practice. 10 av dessa påståenden kunde användas. Aktuell uppföljning av hur patienten mådde, om hon varit sjukskriven samt om hon tagit den medicin hon eventuellt blev ordinerad gjordes med en telefonintervju av projektledaren ca en månad efter konsultationen
Deltagande doktorer är fa distriktsläkare i Södra Älvsborg.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Physicians, Family
Those physicians who have completed the education requirements specified by the American Academy of Family Physicians.
Communication
The exchange or transmission of ideas, attitudes, or beliefs between individuals or groups.
Questionnaires
Predetermined sets of questions used to collect data - clinical data, social status, occupational group, etc. The term is often applied to a self-completed survey instrument.
Information Science
The field of knowledge, theory, and technology dealing with the collection of facts and figures, and the processes and methods involved in their manipulation, storage, dissemination, publication, and retrieval. It includes the fields of COMMUNICATION; PUBLISHING; LIBRARY SCIENCE; and informatics.
Behavior
The observable response a person makes to any situation.
Behavior and Behavior Mechanisms
The observable response made to a situation and the unconscious processes underlying it.
Patients
Individuals participating in the health care system for the purpose of receiving therapeutic, diagnostic, or preventive procedures.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Floda vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Uppföljning av hur patienten mår en månad efter konsultationen relaterat till doktorns respektive patientens uppfattning om konsultationen, from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/jcu/project/2015