Mark Rosenfeld, Företag

Basic information

name:
Mark Rosenfeld
profession:
Sjukgymnast
email:

Work

department:
Cervrite AB, RosenfeldWaltbrand AB
workplace:
Hansalandsvägen 8
phone number:
0709-261549
city:
441 63 Alingsås
country:
Sweden

Qualified assistance

Language editor

target group and cost:
Språkgranskning av vetenskapliga artiklar och avhandlingar.
Samtliga manuskript behandlas konfidentiellt.
Skicka manus för en kostnadskalkyl.
Kostnadsförslag: 10% av prisbasbeloppet för en vanlig vetenskaplig artikel. 0,75SEK/ord för språkgranskning av en akademisk avhandling. Översättning svenska till engelska 1,75 SEK/ord.
F-skattsedel finns.
orientation/description:

Språkgranskning av vetenskapliga, medicinska manuskript på engelska samt översättning av svenska till engelska. Har engelska som modersmål. Har bott i Sverige sedan 1972, är disputerad (2006) sjukgymnast och har genomgått forskarutbildning på Göteborgs Universitet. Utbildad i både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik.

Läs mer på min hemsida.

Doctoral Thesis (1)

 1. Gothenburg, Sweden: Gothenburg University; 2006. ISBN 978-91-628-6838-3.

Article - Review (1)

Article - Peer reviewed scientific (5)

 1. The American journal of medicine 2001:110:667-8.
  Web of Science® citations 1

Conference Paper - Other (9)

 1. sStockholm: Whiplash Associated Disorder: KI; 2005.
 2. Birmingham, England: Chartered Society of Physiotherapy, annual meeting; 2005.
 3. Rome, Italy: The McKenzie Institute 8th International Conference; 2004.
 4. Barcelona, Spain: World Physical Therapy 14th International Conference; 2003.
 5. Stockholm, Sweden: Sjukgymnastdagarna 1999; 1999.
 6. Maastricht, NL: McKenzie international Conference; 1999.
 7. Philadelphia, Pennsylvania, USA: Fifthe McKenzie Institute International Conference; 1997.

Report (1)

 1. Lindh M, Bunketorp O, Tenenbaum A, Rosenfeld M, Jansson A, Persson G.
  Västra Götalandsregionen; 2003.

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Ph.D./ D. PhilGothenburg UniversityWhiplash-associated disorders from a physical therapy and health-economic perspective 2006

Education (free text)

 1. 2006 Ph.D. Göteborgs Universitet
 2. 2004 5p Forskarutbildningskurs i Hälsoekonomi vid Vårdalinstitutet med inriktning mot hälsa, vård och omsorg
 3. 2002 5p: Introduktionskurs (forskningsetik, litteratursökning, att skriva ett vetenskapligt arbete och vetenskapsteori). Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Vårdvetenskapliga fakulteten, Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi
 4. 2002 5p, Smärtmekanismer, smärtklassifikation och sensorisk stimulering
 5. 2001 5p, Person as a patient,. Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi, Vårdvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
 6. 2000 10p, Algologi Göteborgs universitet
 7. 1996 10p, Medicinsk statistik Handelshögskolan, Göteborgs universitet
 8. 1980 Sjukgymnastexamen vid vårdskolan i Göteborg 100 poäng
 9. 1966 Diploma, Abraham Lincoln High School, Brooklyn, N.Y. USA
Kurser i ämnet sjukgymnastik:
 1. 2002 Funktionell Manuell Terapi vid Functional Manual Therapy Association, Sweden
 2. 2000 Segmentell funktionsbedömning enligt cervico-thoracic ratio (CTR), en klinisk metod för mätning av segmentell rörlighet mellan C7 och T5
 3. 1998 Mechanical Diagnosis and Therapy of the Upper Limb
 4. 1996 McKenzie D-kurs
 5. 1995 Skulderleden: Orthopaedic Medicine ad modum Cyriax1994 1995 McKenzie C-kurs
 6. 1993 McKenzie A- och B-kurs, Linköping
 7. 1992 Akupunkturkurs 70 timmar, Norske Legers Forening for Akupunktur
 8. 1988 Ortopedisk manuell terapi (OMT)R1+R21985 Durewall-systemets hjälp- och lyftteknik
 9. 1984 Ortopedisk manuell terapi (OMT) E21982 Internutbildning i hemiplegibehandling, Högsbo sjukhus

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Företag - Övrigt Show info
VD Cervrite AB, RosenfeldWaltbrand AB

100% 2007
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05 Show info
Doktorandtjänst Göteborgs universitet, Neurofysiologi

2006 2006
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för klinisk neurovetenskap workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
2000 2005
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Bollebygd vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Leg sjukgymnast i primärvården Borås-Bollebygd

50% 1990 1998
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Sandared vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Leg sjukgymnast i primärvården Borås-Bollebygd

50% 1990 1998
Företag - Övrigt Show info
Vikarierande privatpraktiserande sjukgymnast

50% 1985 1991
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Arbetsterapi och Fysioterapi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Leg sjukgymnast på sjukgymnastikavdelningen, Sjukvårdsförvaltning i Göteborg, SS

100% 1984 1985
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 6 - Övrigt Show info
Leg sjukgymnast på Högsbo sjukhus

100% 1980 1984
Företag - Övrigt Show info
Leg. sjukgymnast Sätra Brunn

100% 1979 1979

Presentationer
 1. Stockholm, Sweden, November 16, 2006, Centrum för Kunskapsutveckling.
 2. Karlstad, Sweden, 2006 Forum Värmland,Landstinget Värmland.
 3. Stockholm, Sweden, June, 2006, Centrum för Kunskapsutveckling.
 4. Stockholm, Sweden, 2005 Whiplash Associated Disorders (WAD): Research Challenges from an International and National View, , Karolinska Institutet.
 5. Birmingham, England, 2005, Chartered Society of Physiotherapy, annual meeting.
 6. Rome, Italy, 2004, McKenzie International Congress.
 7. Växjö, Sweden, 2004, Kunskapsutveckling Syd.
 8. Stockholm, Sweden, 2003, Whiplashkommissionen.
 9. Visby, Sweden, 2003.
 10. Älvsjö, Sweden, 2003, Sjukgymnastdagarna.
 11. Örebro, Sweden, 2003, Seminarium, Center for Health and Medical Psychology, Örebro Universitet
 12. Stockholm, Sweden, 2003, Läkarstämman.
 13. Stockhom, Sweden 2003, IQPC.
 14. Denver, Colorado, 2003, 2003 International Whiplash Trauma Congress.
 15. Stockholm, Sweden, 2002, Centrum för Kunskapsutveckling.
 16. Lund, Sweden, 2002, Riktlinjer inom primärvården för omhändertagande av patienter. med whiplashrelaterade besvär, Primärvården Skåne, FoU.
 17. Barcelona, Spain, 2002, World Congress of Physiotherapy 14TH INTERNATIONAL CONGRESS.
 18. Orlando, Florida, USA, 2000, McKenzie North American Congress
 19. Maastricht, Holland, 1999, McKenzie International Congress
Information is reliable | confirmed 2017-09-28 by Mark Rosenfeld |

User account for Mark Rosenfeld, from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/html/jcu/user/html/56