Birgitta Strandvik

Basic information

name:
Birgitta Strandvik
profession:
Professor emerita,
email:

Work

department:
Inst för biovetenskap och nutrition, Karolinska Institutet
workplace:
Inst för biovetenskap och nutrition, Karolinska Inst, NOVUM
phone number:
08 52481174; 0705 486348
city:
14183 Huddinge
country:
Sverige

Qualified assistance

Tutor

target group and cost:
Barn
orientation/description:
Lipidforskning
Nutrition
Gastroenterologi
Cystisk fibros
Fetma
Programmering

Additional information

Professor emerita i pediatrik, göteborgs universitet, arbetar som oavlönad forskare,  vilket också innebär handledning av flertal doktorander och forskningssamarbete med flertal inhemska och internationella institutioner (Shanghai,  Iowa, Houston, Kermanshah).
Har viss verksamhet kvar på avd för pediatrik, Drottn Silvias Barn-och Ungdomssjukhus i Göteborg.
Information is reliable | updated 2017-09-28 by Birgitta Strandvik |

User account for Birgitta Strandvik, from James Cook University
http://au.researchweb.org/is/html/jcu/user/html/445