Jörgen Månsson, inom Västra Götalandsregionen

Basic information

name:
Jörgen Månsson
profession:
Sjukhuschef, Professor i Allmänmedicin
email:

Work

department:
Avdelningen för Allmänmedicin, Göteborg och Carlanderska Sjukhuset
workplace:
Arvid Wallgrens Backe, hus 7, Box 454
phone number:
070-577 67 11
city:
405 30 Göteborg
country:

Doctoral Thesis (1)

 1. Månsson. The diagnostic process of cancer from the general practitioner´s point of view. University of Göteborg, department of Primary Health Care. Göteborg. 1999.
  [Månsson. The diagnostic process of cancer from the general practitioner´s point of view. University of Göteborg, department of Primary Health Care. Göteborg. 1999.]
  Göteborg: Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet; 1999. ISBN 91-628-3581-5.

Article - Peer reviewed scientific (31)

 1. Nilsson P, Baigi A, Swärd L, Möller M, Månsson J.
  Scand J Occup Ther 2012:19(5):404-10.
  Web of Science® citations 7
 2. Palliative & supportive care 2012:189-194.
  Web of Science® citations 5
 3. Thorn J, Norrhall M, Larsson R, Curiac D, Axelsson G, Ammon C, Månsson J, Brisman J, Söderström AL, Björkelund C.
  Prim Care Respir J 2008:17(1):26-31.
 4. Nilsson G, Månsson J, Åhlfeldt H, Gunnarsson R, Strender L.
  Primary Health Care Research & Development 2008:9(2):119-125.
 5. Scand J Prim Health Care 2007:25(4):220-5.
  Web of Science® citations 14
 6. J Rehabil Med 2005:37(5):281-5.
  Web of Science® citations 21
 7. Patient Educ Couns 1999:37(3):231-42.
  Web of Science® citations 7
 8. Neoplasma 1994:41(4):237-40.
  Web of Science® citations 7
 9. Skoog P, Månsson J, Thorén P.
  Acta Physiol Scand. 1985:125(4):655-60.

Manuscripts, not yet accepted

Jonasson I, Baigi A, Marklund B, Månsson J. A new primary care model for the rehabilitation of patients with impaired arm and hand function following a stroke – a pilot study. Submitted

Scientific publications

Nilsson G, Strender LE, Månsson J, Åhlfeldt H, Gunnarsson R. Patients, general practitioners, diseases and health problems in urban general practice: a cross-sectional study on electronic patient records. Primary Health Care research and Development doi: 10.1017/S1463423608000649:1-7

Other publications

Offensiv primärvård i storstad. Rapport 1 Projekt Lövgärdet
Ohälsoindikatorer. Rapport 3 Projekt Lövgärdet
Tidig och samordnad rehabilitering. Rapport 10 Projekt Lövgärdet
Tidig upptäckt av cancer. Rapport 13 Projekt Lövgärdet
Tidig upptäckt av cancer i primärvård. Rapport 2 FoU-enheten Primärvården Halland
Cancer, hjärt-kärlsjukdom och skador i Halland. Rapport 7 FoU-enheten Primärvården Halland
”Kan själv” – egenvårdsrådsbok, Hallands läns landsting (såld till ytterligare tre landsting)
Åldrande människor – våra patienter. Utbildningsmaterial allmänläkare. IPULS-certifierad
Medverkan i SRÅ (Symtom, Råd och Åtgärd) – rådgivningsprogram och dokumentation för sjukvårdsrådgivning. Utgiven bok och datamedium.
Radiologisk utredning av kliniska symptom från knät. Landstinget Halland Halmstad 2001.
Förebyggande och tidig diagnostik av Cancer. Läkardagarna i Örebro 2000
Populärvetenskaplig produktion: “Kan själv” målarbok och kortlek till barn.

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Ph.D./ D. PhilSahlgrenska Akademin, Göteborgs UniversitetMånsson. The diagnostic process of cancer from the general practitioner´s point of view. University of Göteborg, department of Primary Health Care. Göteborg. 1999. 1999

Education (free text)

1978 – 1983Läkarutbildning, Göteborgs Universitet
1983-06-16 Läkarexamen
1983-11 – 1985-07AT Skene lasarett
1985-08-01 Läkarlegitimation
1985-08 – 1990-02Specialistutbildning Allmänmedicin, Primärvården Halland
1990-02-28 Specialistkompetens i Allmänmedicin
1988 - 1999 Forskarutbildning vid Allmänmedicinska institutionen, Göteborgs Universitet
1994-02-18Förbundsläkarkompetens idrottsmedicin
1999-09-03 Medicine Doktorsexamen, vid Avdelningen för Allmänmedicin, Göteborgs Universitet.
2002 Dykläkarmedicinkompetens
2006 Antagen till docent i AllmänMedicin, Institutionen för Medicin,
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Övrigt
100% 2007

1. Formell pedagogisk utbildning
a.Pedagogiska docentkursen
b.5 p handledarutbildning Högskolan i Halmstad
2. Administration av undervisning
a.Kursgivare NLV-kurs
b.Kursgivare ST-kurs
c.Utbildningsansvarig fortbildning och forskarutbildning, FoU-enheten Lövgärdet, Göteborg
d.Utbildningsansvarig fortbildning vid Husläkarna i Kungsbacka.
e.Ansvarig handledning kandidater vårdcentralsplacering termin 1, 6, 10.
f.Kursansvarig Forskarutbildningskurser 1-10p. och 11-20 p. FoU-enheten Primärv. Halland
g.Studierektor för forskarutbildningen FoU-enheten Prim.v. Halland
h.Kursamanuens Fysiologiska institutionen, Universitetet i Göteborg
i.Kursamanuens och examinator, avd. för Allm.med., Samhällsmed. Inst., Gbgs Universitet.
3. Läromedelsframställning
a.”Kan själv” – egenvårdsrådsbok, Halland (såld till ytterligare tre landsting)
b.Åldrande människor – våra patienter. Utbildningsmaterial allmänläkare. IPULS-certifierad
c.Medverkan i SRÅ (Symtom, Råd och Åtgärd) – rådgivning och dokum. för sjukvårdsrådgivn.
d.Diagnostisk radiologi – MR hals och ländrygg
e.Diagnostisk radiologi – knä
f.Förebyggande och tidig diagnostik av Cancer. Läkardagarna i Örebro 2000
g.Populärvetenskaplig produktion: “Kan själv” målarbok och kortlek till barn.
4. Utvecklingsarbete och pedagogisk forskning
a.Utveckling av ny kurs i Läkarutbildningen ”Det vanliga”
b.Utveckling av egenvårdsundervisning i samarbete mellan Landstinget i Halland och
läkemedelskommittén
5. Erfarenhet av undervisning
a. Grundutbildning
1.Handledning och undervisning laborationer Fysiologiska institutionen, Göteborgs Universitet
2.Handledning och gruppundervisning på Vårdcentralen från termin 1, 6 och 10.
3.Undervisning Onkologi i öppenvård, termin 8, Onkologiska inst., Göteborgs Universitet
4.Undervisning Distriktssköterkeutbildningen påbyggnadskurs, receptförskrivning.
5.Handledning AT på vårdcentral och undervisning i forskningsmetodik
b. Forskarutbildning
1.FoU-kurser på FoU-enheten Lövgärdet, Göteborg (föreläsare, kursledare)
2.FoU-kurser på FoU-enheten, Primärvården Halland (föreläsare, kursansvar och studierektor)
3.Bildandet av ett FoU-nätverk Kungsbacka och administration av möten, förel.och handledn.
4.Handledning till lic. för Marie Lydell
5.Föreläsningar och handledning projekt i ett sydsvenskt forskningsnätverk
c. Fort- och vidareutbildning
1.Arrangör av regionala SFAM-möten, SFAM Halland
2.Föreläsning nationella SFAM-möten, Sundsvall, Helsingborg.
3.Föreläsningar ST-utbildningen i Göteborg
4.Föreläsning cancer läkarmöten Göteborg och Kungsbacka
5.Vidareutbildningsmaterial ”Pfizer” Cancer och äldre. Ipuls-certifierat.
6.Föreläsare och moderator under två år i Allmänmedicinskt Forum, Stockholm.
7.Lab.rtg. – projekt med undervisning regionalt i Halland
d. Specialistutbildning
1.Handledare ST-utbildningen Lövgärdet och Husläkarna i Kungsbacka
2.Föreläsning ST-kurs för blivande distriktsläkare ”Lady Ellen”.
3.Föreläsning ST-utbildning Göteborg avseende cancerdiagnostik i öppenvård
4.ST-utbildning i forskningsmetodik 1-10 p. Primärvården Halland.

Kliniskt administrativ kompetens:
Verksamhetschef Husläkarna i Kungsbacka
Skolöverläkare Kungsbacka Kommun
Distriktsvårdsledningen i Närsjukvården Kungsbacka
Ekonomi- och personalchef Husläkarna i Kungsbacka
Pågående kvalitetssäkringsarbete in om Husläkarna i Kungsbacka och Primärvården inom Närsjukvården Kungsbacka.
Medverkan i uppbyggnad av VC och FoU-enhet Lövgärdet, Göteborg 91-94
Skapande av rehabteam VC Lövgärdet i samarbete med specialister inom rehabiliteringsmedicin, psykiatri, reumatologi och ortopedi, Försäkringskassan, Arbetsmarknadsmyndigheter och företagsorganisationer
Uppbyggnad och skapande av Vårdcentral: Husläkarna i Kungsbacka – 94
Medverkan i uppbyggnad av FoU-enheten Primärvården Halland i Falkenberg, 1997
Inrättande och uppbyggnad av en distriktssköterskemottagning ”Distriktsssköterskan i centrum” i Kungsbacka –03
Skapande av samarbertsprojekt specialistenhet Allergimottagningen i Kungsbacka i lokaler tillsammans med Husläkarna i Kungsbacka
Startande av rehabteam i samverkan med distr.läk., sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog och Försäkringskassa.
Skapande och uppbyggnad av ny VC ”Husläkarna i Vallda” – 04

Formell utbildning i ekonomi och ledarskap:
a.Ekonomi- och ledarskapsutbildning, Handelshögskolan i Stockholm, 4 veckor.
b.Kurs i ekonomi och bokföring – Hogia
c.Ledarskapsutbildning, Nordiska Hälsovårdshögskolan
d.Militär ledarskapsutbildning för sjukvårdsbefäl

VD i följande bolag:
1.Husläkarna i Kungsbacka AB
2.Månssons Husläkartjänst AB
3.Månsson Manu Medici AB
4. Carema Primärvård AB

Ledarskapsbefattningar:
Ordförandeskap:
1.SPAF (Sveriges Privata Allmänläkarförening)
2.HaPlf ( Hallands Privatläkarförening)
3.Medicinskt Råd Cirkulationsorganens sjukdomar, Landstinget Halland
Styrelseledamot och kassör SFAM, Halland

Information needs to be confirmed | confirmed 2016-10-17 by Jörgen Månsson | reminder 2017-12-28 | 3

User account for Jörgen Månsson, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/html/en/foualvsborg/user/412?psy=0