Förändringar i Researchweb med anledning av införandet av GDPR

Förändringar i Researchweb med anledning av införandet av GDPR

EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.
Införandet innebär följande ändringar i ansökningssystemet/projektdatabasen från och med 25 maj

Efter införandet av GDPR har det införts en ny ”inviteringsfunktion” i Researchweb. I korta drag innebär detta att eventuella medsökande/handledare som ni har lagt till i er ansökan aktivt behöver ge sitt samtycke för att granskarna skall kunna se deras basuppgifter och cv. Berörda personer kommer därför att få ett mail med en länk där man behöver logga in i Researchweb och godkänna samtycket/acceptera inbjudan till ansökan. Informera era eventuella medsökande/handledare!

PublishedDocument information: Förändringar i Researchweb med anledning av införandet av GDPR | Last modified: 2018-12-27 by Researchweb Support 7

Förändringar i Researchweb med anledning av införandet av GDPR, from Region Halland
http://au.researchweb.org/is/halland/document/245331