FoU Region Örebro län

Du är också välkommen att besöka Region Örebro läns hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Örebro län.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Örebro läns forskningsbokslut. Här gör du också din PUL-anmälan för ditt forskningsprojekt. För frågor och support, kontakta Reidar Oderth på e-mail:

Nya projekt

Marit Tholvsen
2019-03-18
Vid ögonsjukdomen keratokonus blir hornhinnan längst fram i ögat deformerad. Detta leder till sämre synskärpa. Det finns en behandling som hindrar utvecklingen av sjukdomen, crosslinking. Man droppar B-vitamin på ögat och belyser sedan med UVA-ljus. Vid några tillfällen är hornhinnan så ...
Published
Agneta Schröder
2018-12-19
De flesta länder har idag ett intresse av att mäta och förbättra vårdens kvalitet. Oavsett intresset så saknas forskning kring internationella jämförelser av patienters och personals upplevelser av den psykiatriska vårdens kvalitet. Ett skäl anses vara en avsaknad av standardiserade och ...
Published
Agneta Schröder
2018-12-19
Stort intresse finns bland de flesta länder idag för att mäta och förbättra vårdens kvalitet. Trots det saknas internationella jämförelser av patienters och personals upplevelser av den psykiatriska vårdens kvalitet. Detta anses beror på en avsaknad av standardiserade och psykometriskt ...
Published
Håkan Geijer
2019-01-14
Vid njurscintigrafi MAG3 bedöms funktion och avflödesförhållanden i njuren. Ibland måste man komplettera undersökningen med vätskedrivande medel. Denna studie syftar till att validera en ny metod då man ger det vätskedrivande medlet 10 minuter efter injektion av det radioaktiva preparatet. ...
Published


FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://au.researchweb.org/is/fourol