FoU i Region Västmanland

Du är också välkommen att besöka Region Västmanlands hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Västmanland.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Västmanlands forskningsbokslut.

Nya projekt

Matthijs A. Velders
2019-09-23
Bakgrund: Den höga prevalensen av oupptäckt typ 2 diabetes mellitus (T2D) gör det angeläget att utvärdera alternativa diagnosmetoder och att undersöka kausaliteten. Det finns också ett behov av förbättrad kardiovaskulär riskstratifiering för identifiering av patienter med störst nytta ...
Published
Anders Krifors
2019-09-19
Bakteriella infektioner som leder till sepsis (i.e. blodförgiftning) är vanligt förekommande inom flertalet medicinska specialiteter. Sepsis är förenat med både hög sjuklighet och dödlighet samt långa vårdtider och stora kostnader för samhället. En av de viktigaste åtgärderna vid ...
Published
Erland Östberg
2019-09-19
Varje år genomförs i världen över 230 miljoner större operationer, de flesta i generell anestesi, d.v.s. patienterna sövs. Hos nästan alla vuxna patienter som sövs utvecklas atelektaser vilket innebär att delar av lungan faller samman. Atelektaser leder till försämrad syresättning ...
Published
Abbas Chabok
2019-09-19
Divertikulit är vanlig förekommande, växande sjukdom med en livstdsrisk av 4-25% och cirka 25% av de drabbade genomgår kirurgi. (1-6). Var fjärde patient drabbas av komplicerad divertikulit definerad som förkomst av perforation, abscess. Komplicerad divertikulit är ett allvarligt tillstånd ...
Published


FoU i Region Västmanland, from FoU i Region Västmanland
http://au.researchweb.org/is/foultv