FoU i Region Västmanland

Du är också välkommen att besöka Region Västmanlands hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Västmanland.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Västmanlands forskningsbokslut.

Nya projekt

Elisabet Granstam
2019-12-06
Åldersrelaterad förändring i gula fläcken i ögat av den våta formen (våt AMD) kan obehandlad snabbt leda till svår synnedsättning. Sjukdomen behandlas med läkemedel som hämmar VEGF. Läkemedlen ges i injektionsform i ögats glaskropp. Behandlingen är bromsande och injektionerna behöver ...
Published
Marie-Louise Södersved Källestedt
2019-11-20
Bakgrund Överlevnaden på svenska sjukhus i samband med behandlade hjärtstopp är idag 30 %. Dock finns stora variationer i överlevnad mellan olika sjukhus från 11-57%. Implementering av utbildningsprogram i HLR bland sjukvårdspersonal har visat sig kunna öka chansen för återkomst av ...
Published
Mårten Tyrberg
2019-11-18
Om vi inte hade våra exekutiva funktioner, vore vi illa ute. De är förutsättningen för flexibilitet i tänkande, problemlösning och strategiplanering. De hjälper oss att anpassa oss till skiftande förutsättningar. För dem som brister i exekutiv funktion är vardagen svår att hantera. Vi ...
Published
Mikael Svanberg
2019-11-26
Abstrakt Bakgrund Bland patienter med kronisk smärta som remitteras för multimodal rehabilitering(MMR) är katastroftankar och dysfunktionell smärthantering vanligt förekommande. Inte sällan har patienten gjort en fruktlös och stressande resa genom vårdapparaten för att hitta en ...
Published


FoU i Region Västmanland, from FoU i Region Västmanland
http://au.researchweb.org/is/foultv