FoU i Region Sörmland

Du är också välkommen att besöka Region Sörmland hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Centrum för Klinisk Forskning i Sörmland.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Sörmlands forskningsbokslut.

Nya projekt

Caroline Sörensen
2019-12-02
Studien är utformad som en enkätstudie där vi kommer att undersöka huruvida det finns skillnader i upplevd livskvalitet, bettfunktion och oral estetik hos tonåringar som söker tandregleringsbehandling jämfört med ungdomar utan behandlingsbehov.
Published
Malin Collin
2019-10-31
I Sverige finns idag ca 1800 barn med barnreumatism och man räknar med att ca 15/100 000 barn nyinsjuknar varje år. De flesta av dem kommer att tillfriskna men först efter år av smärta, funktionsnedsättning och medicinering. Många av dem kommer att ha men för livet. I sjukdomspanoramat ...
Published
Margitha Björksved
2019-10-29
I ca 2 % hos den svenska befolkningen kommer inte hörntänderna i överkäken fram. De kan då skada - ffa framtänderna - så mycket att tänderna går förlorade. En annan biverkning är att hörntanden kan "fastna" i käkbenet, s.k ankylos, som innebär att den inte rör sig. Förlust av fram- ...
Published
Pia Polhage Enerbranth
2019-10-15
Studien görs för att utvärdera om läkemedel under utveckling (MEDI4736 i kombination med tremelimumab) är effektivare än standardbehandling (kemoterapi) vid behandling av lungcancer och om det orsakar biverkningar. Forskning har visat att kroppens eget immunsystem ibland kan sakta ned ...
Completed


FoU i Region Sörmland, from FoU i Region Sörmland
http://au.researchweb.org/is/foudll