ST-LOK
ST-LOK
Document number : 246021
Created by: Mikael Carlsson, 2019-01-15
Document created in: FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg

PublishedPublished

Innehåll

Beskrivning

ST-LOK

Datum

2019-11-27

Tid från

08:00

Tid till

17:00

Lokaler, våning 2

not checked Laddningen
not checked Smutten
not checked Espresso
not checked Vågen

Lokaler, våning 1

checked Bengt Dahlin
checked Samspelet
checked Mega

FoU-primärvård möte/aktivitet

not checked Aktivitet som bör finnas med i FoU-agenda, utanför våra lokaler

Föreläsarparkering

checked Parkeringsplats nr. 8 på Krokshallsberget

ST-LOK, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/foualvsborg/document/246021