Regionala medel Västra Götalandsregionens sökning på MeSH

Beviljade anslag Regionala FoU-bidrag, Västra Götalandsregionen

Utöka din sökning:

Här kan du söka ansökningar som beviljats FoU-anslag från ytterligare anslagsgivare i Västra Götalandsregionen (ansökningar som anslagsgivaren valt att dölja kommer dock inte med i resultat).

På denna sida kan du hitta ansökningar som beviljats forsknings- och utvecklingsmedel. Du kan exempelvis hitta vilka arbeten som fått medel för diabetesforskning genom att använda MeSH-sökningen nedan och ange MeSH-termen ”“Diabetes”” i sökvillkoren nedan. Du kan också samlat hitta alla FoU-medel som beviljats per år.

Du kan söka på två olika sätt. De bästa och säkraste sökträffarna får du genom att använda valet ”“Sök med MeSH-termer””. Via MeSH-sökningen har du möjlighet att söka med svenska och engelska termer. Denna sökfunktion är dock enbart aktuell för anslag från och med starten av hösttermin 2009 (då indexeringen med MeSH-termer infördes hos oss). För arbeten som beviljats medel tidigare än höstterminen 2009 väljer du fritextsökningen Fritextsökningen ger dej resultat för om författaren av texten (ansvarig projektledare) använt orden du söker efter i titel eller sammanfattning även för arbeten som beviljats medel efter höstterminen 2009.

Sök ansökningar kombinerat med MeSH-termer Sök ansökningar kombinerat med fri text

Söka fram ansökningar med hjälp av diarienummer

Om du känner till ansökans nummer kan du ta fram den via följande länk: http://www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/search

I sökrutan skriver du: id:siffrorna i diarienumret, till exempel "id:5059"

Projekt som har beviljats anslag respektive år

Via länkarna nedan hittar du information om vilka projekt som fått regionala FoU-medel de senaste två åren.

Beviljade 2018
Beviljade 2017

Här gör du din sökning med MeSH-termer!

information Information och instruktion till din MeSH-sökning

Mer information om MeSH

information Vad är MeSH:
Kontrollerad vokabulär inom livsvetenskaper. Indelningar i ämnen och områden som återfinns baseras på s k MeSH-termer. MeSH står för Medical Subject Headings (engelska medicinska ämnesrubriker) och är en kontrollerad vokabulär inom livsvetenskaperna skapad av Förenta Staternas nationella medicinbibliotek (NLM). Översättningen av de engelska termerna till svenska har gjorts av personal vid Karolinska Institutets bibliotek. Här kan du läsa mer om Svenska Mesh
information Förbättra sökningen på MeSH-termer

När du klickat på knappen Sök visas sökresultatet längst ner. Där kan du klicka på varje anslagstitel och läsa mer om just den beviljade ansökan.
Om du inom 14 timmar återvänder till denna söksida finns de MeSH-termer du lagt in kvar. Vill du göra en helt ny sökning måste du klicka på MeSH och radera de gamla termerna innan du lägger till nya.

MeSH-termer är organiserade i en trädstruktur. Ett kompletterande val för MeSH kallas Utökad sökning.
a) Valet valda MeSH-termer söker på exakt de termer du valt.
b) Valet närliggande MeSH-termer använder de valda MeSH-termerna samt termer som ligger en nivå upp eller ner i MeSH-trädet.
c) Valet underliggande MeSH-termer söker på de termer du valt och även på alla termer i underliggande nivåer i MeSH-trädet.
d) Valet relaterade MeSH-termer använder de valda MeSH-termerna samt termer som ligger alla nivåer upp eller ner i MeSH-trädet. Det första valalternativet är den snävaste sökningen och det sista valet den bredaste. Du kan prova olika alternativ för att se vilket som passar din sökning bäst.

När du väljer MeSH finns ett val som heter Hitta sidor. Valet om någon av valda MeSH-termer finns med innebär att alla beviljade anslag som innehåller åtminstone en av MESH-termerna hittas (logisk operand=OR). Valet om alla valda MeSH-termer finns med innebär att alla beviljade anslag som samtidigt innehåller alla termerna hittas= logisk operand=AND.

information Återanvänd din sökning:

Kanske du vill spara din sökning och se när det tillkommer beviljade anslag för den frågeställning du har. Du gör då så här:

Gör din söking med val av MeSH-termer och visa resultat. Då svaret på din sökning visas får du en adress uppe i ditt webbläsarfönster. Den adressen kan du antingen spara som en favorit i din webbläsare eller lägga som en länk på en webbsida där du vill att informationen ska hållas automatiskt uppdaterad. Det innebär alltså att om något nytt anslag beviljas så visas det med automatik på den länk du sparat.

  1. Sök beviljade anslag från denna anslagsgivare i Västra Götalandsregionen via knappen Välj MeSH (en lista av förutbestämda nyckelord, indextermer).
  2. I det nya fönstret som öppnas gör du dina val och klickar du på knappen Sök med valda MeSH-termer.
  3. Kombinera sökningen med tidsperiod om vill och tryck sedan på knappen Sök.
  4. Resultatet av din sökning ses då längst ned på dennna sida. Då ingen summa visas vid rubriken beviljat belopp innebär det att enbart viss tid beviljats för arbetet.

Här gör du ditt urval för anslag du är intresserad av:

Help Help text to Search for MeSH/keywords: Include MeSH terms into search query.
No selected MeSH terms

Just nu finns 0 beviljade anslag som stämmer överens med de val som gjorts ovan.Vill du göra en ny sökning så ändrar du sökvillkoren och klickar på knappen Sök.

PublishedDocument information: Regionala medel Västra Götalandsregionens sökning på MeSH | Last modified: 2015-10-23 by Eva Almqvist

Regionala medel Västra Götalandsregionens sökning på MeSH, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/en/vgregion/document/57741