Beviljade regionala FoU-medel för 2018

Beviljade ansökningar regionala FoU-medel för 2019

Ny Ansökan - Samarbetsprojekt

DiarienummerProjektets titelProjektledarens arbetsplatsBelopp
VGFOUREG-832941Effektivare postoperativ smärtlindring efter laparoskopisk cholecystektomi med TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) som förstahandsbehandling jämfört med konventionell behandling med opioiderFrölunda specialistsjukhus158 000
VGFOUREG-833861The perspective of users and peer-supported Internet Mediated psychological treatment for Adults with anxiety in Primary and Psychiatric careNärhälsan Södra Älvsborg254 000
VGFOUREG-833931En prospektiv randomiserad studie där dubbeltunnelteknik jämförs med enkeltunnelteknik 10 år efter korsbandsrekonstruktionNU-sjukvården248 000
VGFOUREG-834221Betydelsen av gallsalter vid gastrointestinal sjukdom-185 000
VGFOUREG-835031Metodutveckling av ett frågeformulär
- effektvariabel vid utvärdering av patientsäkerhet och delaktighet i vården
ÖNH-kliniken166 000
VGFOUREG-835141The autoimmune brain– a new concept in Graves’ disease - work package 1Medicinkliniken SU/Östra 250 000
VGFOUREG-835151Undersökning av om en kombinerad behandling av fysisk aktivitet och internetbaserad kognitiv beteendeterapi inriktad på stressreducering kan påverka smärtintensiteten hos personer med långvarig generaliserad smärta.FoU primärvård Fyrbodal / Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning214 000
VGFOUREG-835801Tidsbestämd jodutsöndring - en förbättrad biomarkör vid befolkningsundersökningar av jodsituationenUtbildningsenheten125 000
VGFOUREG-836132Validating neurofilament light for prediction of clinical course and disease activity in multiple sclerosis; a retrospective registry-based studyNeurologkliniken SÄS 159 000
VGFOUREG-837522Feber inom 2 veckor efter fästingbett; proof-of-concept klinisk studie av tidig fas av TBE och andra fästingöverförda humana infektioner.Klinisk mikrobiologi / virologi, SU-Sahlgrenska220 000
VGFOUREG-838511Galldränage med EUS eller PTCSahlgrenska universitetssjukhus/Alingsås Lasarett192 000
VGFOUREG-839182En jämförelse av tre behandlingsalternativ; två olika dieter vs läkarvård hos vuxna personer med IBS.-263 000
VGFOUREG-842561Utveckling av ett prognostiskt test för att prediktera respons vid biologisk behandlingMedicinkliniken, Sahlgrenska237 000
VGFOUREG-842791Utvärdering av metod för automatisk detektering av defekta linjära ultraljudsprober med hjälp av kliniska bilderSahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 4, MFT, MTMIS184 000
VGFOUREG-843281Förbättrat omhändertagande av patienter med hjärtsarkoidos och hjärtamyloidos inom Västra Götalands regionenKardiologen, Hjärtmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Blå Stråket 3, 41345 Göteborg285 000
VGFOUREG-844131Att välja behandling vid matstrupscancer. Betydelse av prestationskapacitet, nutritionsstatus och kön.-189 000
VGFOUREG-845511Optimalt behandlingsprotokoll för SLTÖgonkliniken, Uddevalla sjukhus, NU-sjukvården295 000
VGFOUREG-845681CELiac Identification Among Children (CELIAC):
A feasibility study of celiac screening in the Gothenburg metropolitan area
-274 000
VGFOUREG-845701Infektiös mononukleos- immunreaktivitet och neurodegeneration som kan predisponera för postinfektiös trötthet och autoimmuna följdsjukdomar.Infektion, SU/Östra157 000
VGFOUREG-846071Cardiac involvement in patients with idiopathic inflammatory myopathiesReumatologi, Sahlgrenska sjukhuset205 000
VGFOUREG-846781Oral/parodontal hälsa och individ- och livsstilsfaktorer hos unga vuxnaSpecialistkliniken för parodontologi/univlektor avd. för parodontologi147 000
VGFOUREG-847221Detektion av tumörmaterial i blod efter strålbehandling. En möjlighet att välja rätt patient för adjuvant (tilläggs~) strålbehandling?Sahlgrenska Univ Sjukh Avd för Onkologi137 000
VGFOUREG-847701NOVEL: HPV-vaccin efter behandling av cervixdysplasi - en randomiserad kontrollerad studieRegionalt Cancercentrum Väst307 000
VGFOUREG-847931Nordic Pancreatic Cancer Trial (NorPACT) – 1Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kirurgi203 000
VGFOUREG-849781Effekter av information och andningsteknik - för patienter med andningsrelaterad smärta i samband med akut lungemboli. En randomiserad kontrollerad multicenterstudie.Fysioterapienheten SU/Sahlgrenska115 000
VGFOUREG-849971Effekten av systematisk intensivterapi på blodsockerkontroll, och diabetes distress vid typ 1 diabetes för patienter med kontinuerlig blodsockermätning eller flash glukos mätning-288 000
VGFOUREG-850111Vilka effekter har respiratorisk muskelträning på röst, tal och sväljning vid Parkinsons sjukdom och multipel skleros?Logopedi, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborg universitet194 000
VGFOUREG-851391GO-PROVE; Gothenburg Preeclampsia Obstetric Adverse EventsKvinnokliniken Sahlgrenska Universitets Sjukhuset, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet 207 000
VGFOUREG-851691Förenklad jordnötsprovokation på barnKoncernavdelning Data och analys, Koncernkontoret, VGR samt Drottning Silvias barn- och ungdomssjukh147 000
VGFOUREG-851751Långtidsuppföljning av barn födda med läpp-, käk-, gomspalt-236 000
VGFOUREG-852251Biomarkörer i blod kopplade till inflammation och autofagi i precancerösa förändringar som diagnostiska verktyg för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln-166 000
VGFOUREG-852261Tuberkulos i Sverige i det tjugoförsta århundradet – epidemiologi, behandling och utfallInfektionskliniken, Östra Sjukhuset, SU256 000
VGFOUREG-852281Fysisk aktivitet inför obesitaskirurgiArbetsterapi och fysioterapi137 000
VGFOUREG-853061Översättning och validering av symtomfrågeformulär specifikt utformat för patienter med eosinofil esofagit-171 000
VGFOUREG-853131Effekten av plasmainfusion på glykokalyx- och endotelfunktion vid havandeskapsförgiftning (preeklampsi)AnOpIVA, Östra Sjukhuset70 000
VGFOUREG-853581Elektronmikroskopisk, ljusmikroskopisk och biokemisk analys av biopsier från ledkapsel och sena, hos patienter med inklämningssmärta och instabilitet axeln och hos patienter med främre korsbandsskada eller artros i knätFoU enheten och ortopedkliniken NU-sjukvården206 000
VGFOUREG-853671Västra Götalands barn - 15 år senareAvd för Pediatrik, Göteborgs universitet236 000
VGFOUREG-853751Randomiserad kontrollerad prövning av kardiovaskulär träning vid okontrollerad epilepsi: effekt, biverkningar och livskvalitetSahlgrenska Univ. sjukhus, Område 6, Neurosjukvården245 000
VGFOUREG-854521Exploring fatigue and central sensitization in association to physical activity, physical function and participation in children with hypermobility spectrum disorderArbetsterapi och fysioterapi barn, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus SU/Östra200 000
VGFOUREG-855061Antisekretorisk faktor och dess inverkan på hjärnödem hos patienter med glioblastom-219 000
VGFOUREG-855181SMOP - Social Media on Prescription (Sociala medier på recept)-266 000
VGFOUREG-855191Fysisk träning via videolänk inom hjärtrehabiliteringFysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset284 000
VGFOUREG-85560113-årsuppföljning av kvinnor med långvarig ländryggssmärta inom primärvård - en prospektiv longitudinell kohort studieNärhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg225 000
VGFOUREG-855661Randomiserad klinisk läkemedelsprövning med avseende på säkerhet och effekt vid profylaktisk behandling med metenaminhippurat hos äldre kvinnor med återkommande urinvägsinfektionNärhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.313 000
VGFOUREG-855691Kan man identifiera vilken klinisk bild, immunologiska och genetiska avvikelser som är associerade med utveckling av autoimmun sjukdom och lymfom hos patienter med svår primär immunbrist?Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra195 000
VGFOUREG-855761Framtagande och utvärdering av en multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre – en randomiserad kontrollerad studieNärhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.260 000
VGFOUREG-855831Förbättrad diagnostik av TBE vid vaccingenombrottKlinisk Mikrobiologi/Virologiska laboratoriet181 000
VGFOUREG-855971Hypnoterapi vid IBS, kartläggning av behandlingseffekter vid olika administreringsformer hos patienter inom Västra Götalandsregionen.Med.klin SU/sahlgrenska217 000
VGFOUREG-856701Elevhälsa och måluppfyllelse:bakgrund och förutsättningar - medicinsk perspektiv Barn - och ungdomsmedicin Skaraborgs sjukhus155 000
VGFOUREG-856711Sekulära trender av Hb värden och järnbrist samt riskfaktorer för järnbrist i 10 kohorter av 38- och 50-åriga kvinnor undersökta mellan 1968 och 2016.Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås190 000
VGFOUREG-856851Kort och långsiktigt utfall efter subarachnoidalblödning - faktorer av betydelse för anpassning av uppföljning och rehabiliteringAnestesi och Intensivvårdskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset183 000
VGFOUREG-857131Fästingburen encefalit: serologisk detektion och vaccingenombrottKlinisk Mikrobiologi, Sahlgrenska University Hospital142 000
VGFOUREG-858551Patogenes och klinisk implikation av sväljningsrelaterade symptomMedklin, Område 6, SU/Sahlgrenska189 000
VGFOUREG-858581Livmodercancer;
Betydelse av tumörkarakteristika, lymfkörtelstatus och givna behandlingar för komplikationer, tid till återfall och överlevnad
Kvinnokliniken SU, Avdelningen för obstetrik och gynekologi146 000
VGFOUREG-858591Undersökning av faktorer som påverkar lung-cirkulationen hos barn och ungdomar barn med endast en fungerande hjärtkammareBarnhjärtcentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, SU/Östra, Göteborg203 000
VGFOUREG-858601Inkontinens och foglossning-egenvård genom digitala lösningar inom mödrahälsovård. En randomiserad kontrollerad multicenterstudie.Arbetsterapi och fysioterapi254 000
VGFOUREG-859211Prospektiv undersökning av immuniteten mot mässling och vattkoppor hos barncancerpatienterBarncancercentrum i Västra Sverige158 000
VGFOUREG-859471Bröstrekonstruktion efter massiv viktnedgång; patientnytta, hälsorelaterad livskvalitet och objektiva mått på bröstets form och proportioner-194 000
VGFOUREG-860301Kognitiv påverkan och lungfunktion hos barn med fetma i VGRCentrum för pediatrisk tillväxtforskning & Barnendokrin-/obesitasverksamheten, Barnmedicin (DSBUS)214 000
VGFOUREG-860411Blodvärden och behandling vid vaskulära komplikationer hos patienter med Myeloproliferativ neoplasm.-137 000
VGFOUREG-861571Spädbarns-UVI - Nu och i framtidenBarnmedicinska kliniken, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg213 000
VGFOUREG-862021Immunologiska markörer för att förutse kliniskt svar av immunterapi hos allergiska barn.Avd för Pediatrik, Göteborgs universitet179 000
VGFOUREG-862101Hur sprids norovirus på sjukhus? Kartläggning av smittvägar med ny sekvenseringsteknik.Klinisk mikrobiologi226 000
VGFOUREG-862941Longitudinal changes in left ventricular function and the development of heart failure: A longitudinal observational study in the Vara-Skövde CohortNärhälsan Ekmanska Vårdcentral186 000
VGFOUREG-863181Optimal treatment of oligometastatic breast cancer – a randomised clinical trial comparing systemic treatment with or without stereotactic radiotherapy.Onkologiska Kliniken/JK, Sahlgrenska Universitets Sjukhuset218 000

Fortsatt ansökan - Samarbetsprojekt

DiarienummerProjektets titelProjektledarens arbetsplatsBelopp
VGFOUREG-832541“Ready to resume exercising postpartum” -Testing manual examination methods and exercise recommendations for safe advice giving.Närhälsan Gibraltar rehabmottagning208 000
VGFOUREG-832591Graviditet med oklar lokalisation:en randomiserad jämförelse av två protokoll för förbättrad handläggningKvinnosjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset259 000
VGFOUREG-832781Ga-68-DOTATOC in the management of pituitary tumoursRadiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset215 000
VGFOUREG-833061Analys av biomarkörer som förutspår riskgrupper bland patienter med huvud- och halscancerÖNH-kliniken219 000
VGFOUREG-833561Oklara beslutsprocesser rörande vårdbegränsningar inom svensk intensivvård kan skapa ojämlik vård.Sahlgrenska Universitetsjukhus/Sahlgrenska ANOPIVA196 000
VGFOUREG-834181Internet medierad psykologisk behandling för barn och föräldrar inom primärvård - IMPACT-studienNärhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg232 000
VGFOUREG-835671Vårdkvalitet hos patienter med dysfagi – översättning och validering av frågeinstrumentet SWAL-CAREAnOpIVA SU/Ö, Sahlgrenska Universitetssjukhuset147 000
VGFOUREG-837542PHYSSYRG-C Fysisk aktivitet i relation till återhämtning efter kirurgi - en randomiserad kontrollerad multicenterstudie-202 000
VGFOUREG-838401Immunfunktion hos patienter med invasiv pneumokocksjukdomKlinisk mikrobiologi, Bakteriologiska laboratoriet, SU278 000
VGFOUREG-838661CRP hos barn med okomplicerade luftvägsinfektionerKlinisk mikrobiologi, Bakteriologiska laboratoriet, SU200 000
VGFOUREG-839691Konsekvenser av Periodisk Feber, Aftös stomatit, Pharyngit and cervical Adenit för drabbade barn och deras familjer - en studie med fokus på infektionsfrekvens, livskvalitet och livssituation.-181 000
VGFOUREG-839951Systemisk inflammatorisk proteinsignatur hos patienter med gastrointestinal sjukdomMedicinkliniken, Sahlgrenska165 000
VGFOUREG-840502The Swedish study of Irrigation fluid temperature in the evacuation of Chronic Subdural hematoma (SIC!)- A multicenter randomized controlled trialNeurokirurgi Sahlgrenska183 000
VGFOUREG-841361PHYSBI - en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest, kognitiv förmåga, arbetsförmåga och biomarkörerNärhälsan Askim Vårdcentral293 000
VGFOUREG-841841Tarmflora som prediktor för terapirespons vid kronisk inflammatorisk tarmsjukdomMedicinkliniken, Sahlgrenska219 000
VGFOUREG-842061Snabb diagnostik av sepsis - användning av biomarkörer för invasiva patogena bakterier baserad på proteomik och masspektrometriSahlgrenska Universitetssjukhuset167 000
VGFOUREG-842371Riskstrukturer för röstproblem efter strålterapi hos patienter med huvud-halscancerLogopedmottagningen ÖNH234 000
VGFOUREG-842661Functional infrared spectroscopy (fNIRS) in the diagnosis of cognitive dysfunction in adult patients with diffuse autoimmune hyperthyroidism - Graves diseaseEndokrinsektionen, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetessjukhuset188 000
VGFOUREG-843361Identifiering av unga sexuellt riskutsatta personer - utveckling av SEXIT, ett screeningverktyg och arbetsmetod för ungdomsmottagningarKunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen samt Linköpings universitet235 000
VGFOUREG-844821Swedish Iodine in Pregnancy and Development in Children Study – The 3.5 year follow-up – SWIDDICH IV:ABarn- och ungdomsmedicin, Kärnsjukhuset i Skövde218 000
VGFOUREG-845611Hur påverkas små och stora luftvägar av intag av capsaicin från chiliextrakt i kapslar?-222 000
VGFOUREG-846111Fertilitetsbevarande åtgärder för flickor och unga kvinnor som genomgår/genomgått barncancerbehandling; en longitudinell studie.-225 000
VGFOUREG-846141Effekter av en nyutvecklad madrass och kudde för nattlig bäckensmärta under graviditetKvinnokliniken Sahlgrenska Universitets Sjukhuset, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet 170 000
VGFOUREG-847161Behandling med fibrinogenkoncentrat och risk för tromboembolism: En regional registerstudie för patienter i VGR som genomgår hjärtkirurgi.Medicinkliniken Skaraborgs Sjukhus Lidköping220 000
VGFOUREG-847811Långtidsöverlevnad i relation till kön, socioekonomi och sekundärpreventiv läkemedelsbehandling hos kranskärlssjuka patienter som genomgår bypass-operation - en nationell registerstudie.Avd för molekylär och klinisk medicin, Institutionen för medicín, Göteborgs Universitet214 000
VGFOUREG-847961Semikvantifiering av nitrerga markörer - uttryck för sjukdomsaktivitet vid eosinofil esofagit?ÖNH-kliniken SU/S200 000
VGFOUREG-849081Heart Failure in the Elderly: - Making a multi-disciplinary approach feasible and evidence-basedHjärtsektion, Medklin, SU/Östra201 000
VGFOUREG-849221Clinical Phenotype and Prognostic Factors in Heart Failure in the ElderlyHjärtsektion, Medklin, SU/Östra187 000
VGFOUREG-850601Risk factors of atrial fibrillation in patients with type 1 diabetes. An observational cohort study on 36 258 patients from the Swedish National Register of Diabetes.Medicinkliniken Östra sjukhuset120 000
VGFOUREG-851811Personcentrerad fysisk aktivitet med stöd av eHälsa för hållbara hälsoeffekter hos patienter med långvarig utbredd smärtaInst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi237 000
VGFOUREG-853201Ökad möjlighet till utredning kring kostfaktorer och diagnostik vid histaminintoleransOmr 6 : Geriatrik Lungmedicin och Allergologi112 000
VGFOUREG-853441Kan immunstimulerande behandling varaktigt bota kronisk myeloisk leukemi?Sektionen för hematologi och koagulation, Medicin, SU/Sahlgrenska225 000
VGFOUREG-853591Invasiva GBS InfektionerDrottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus145 000
VGFOUREG-853601Sömnapnépatienter i Skaraborg – SIS Studien: Effekt av sömnapné och dess behandling på, symtom och kardiovaskulär samsjuklighet; en kohortstudieKardiologi (357) SU Östra177 000
VGFOUREG-854081Induktion av förlossning i graviditetsvecka 41+0 jämfört med graviditetsvecka 42+0Obstetrik, Östra Sjukhuset251 000
VGFOUREG-854491Randomiserad studie avseende effekten av fysisk träning på undernäring och livskvalitet vid cancer i munhåla-233 000
VGFOUREG-854781Gikt och annan kronisk artrit i Västra Götaland - EnkätstudieReumatologen, Sahlgrenska176 000
VGFOUREG-855161Watch and wait - är det möjligt att avstå från operation vid ändtarmscancer?-266 000
VGFOUREG-855431Införande av molekylärdiagnostisk testning av fusionsgener i klinisk rutin gällande hjärntumörer hos barn-226 000
VGFOUREG-855891Plasmakoncentrationsbestämning av kloxacillin och bensylpenicillin - ett kritiskt verktyg vid behandling av infektiös endokarditSU/Östra Infektionskliniken166 000
VGFOUREG-856341Betydelsen av cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) för monitorering av behandling och tidig upptäckt av recidiv hos patienter med primär bröstcancer - Göteborg ctDNA bröstcancer projekt.Onkologiska Kliniken/JK, Sahlgrenska Universitets Sjukhuset234 000
VGFOUREG-856371Utvärdering av analys av kvarvarande sjukdom med next generation sequencing vid akut myeloisk leukemiSahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk Kemi 193 000
VGFOUREG-856431WestPORTS - West Sweden Parkinson Objective measurement Registry StudyNeurosjukvården, Neurologi, GU - Sekt för farmakologi223 000
VGFOUREG-856661Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal med arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en kluster-randomiserad studieEnheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU, 243 000
VGFOUREG-856681Prediktorer för bästa respektive sämsta utfall hos patienter som
behandlas med strukturerad rehabilitering och de som behandlas
med operation plus strukturerad rehabilitering efter främre
korsbandsskada
Sahlgrenska Universitetssjukhus, Avdelningen för Ortopedi193 000
VGFOUREG-856931Är Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance mer effektiv för att öka delaktighet i vardagens aktiviteter än konventionell behandling vid habilitering av barn med cerebral pares eller ryggmärgsbråck?Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus, Regionala Barn och ungdomshabiliteringen217 000
VGFOUREG-858271Långtidsuppföljning av kvinnor efter allogen hematopoietisk stamcellstransplantation med fokus på genital, okulär och allmän Graft-versus-Host Disease.Nu-sjukvården NÄL, KK245 000
VGFOUREG-858661Osteomyeliter hos barn och ungdomar i VGRSektionen för immunologi, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus183 000
VGFOUREG-858941Prehospital triage and organization of acute stroke interventions in Region Västra Götaland)Inst för neurovetenskap och fysiologi,Sahlgrenska akademin och Neurologen, SU/ Sahlgrenska122 000
VGFOUREG-859271The Scandinavian Automated external Defibrillator (AED) and Mobile Bystander Activation (SAMBA) - trialVerksamhetsområde Kardiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset223 000
VGFOUREG-860101Hypertoni i primärvården - ett VGR-projektSahlgrenska Universitetssjukhus /Östra område medicin193 000
VGFOUREG-860491Can Quantification of Knee Instability in Patients With Anterior
Cruciate Ligament Injury Improve Our Understanding of Patient
Outcome and Risk of Osteoarthritis?
Sahlgrenska Universitetssjukhus, Avdelningen för Ortopedi190 000
VGFOUREG-861261Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillitHälsoBrunnen Vårdcentral250 000
VGFOUREG-861921The association between sex hormones and cardiovascular risk in men and womenNärhälsan Vårdcentralen Lerum208 000
VGFOUREG-862031Kliniska parametrar och mutationsanalys i riskvärdering av patienter med Myeloproliferativ neoplasm-184 000
VGFOUREG-862251Jämförelse mellan olika instrument för mätning av tilltro till den egna förmågan att påverka sin hälsaNärhälsan Hentorp Skövde, Närhälsan FoU Göteborg, Enheten för allmänmedicin på GU 142 000
VGFOUREG-862281"Som att sova på ett moln" - telemedicinsk övervakning av nasal övertrycksandning med CPAP vid obstruktiv sömnapnéSömnlaboratoriet, Lungmedicin279 000
VGFOUREG-863531Radiologiska och neurologiska långtidsresultat efter behandling av intrakraniella aneurysmNeurokirurgen SU/Sahlgrenska197 000
VGFOUREG-863871High normal blood pressure – determinants and risksNärhälsan Hentorp Skövde, Närhälsan FoU Göteborg, Enheten för allmänmedicin på GU 198 000
VGFOUREG-864001Kan peroralt tillskott av fleromättade fettsyror förbättra syn och utveckling hos för tidigt födda barn - en interventionsstudieNeonatalenheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus184 000

Fortsatt ansökan - Patientsäkerhet

DiarienummerProjektets titelProjektledarens arbetsplatsBelopp
VGFOUREG-852231Säker antibiotikabehandling inom neonatalverksamheten-177 000
VGFOUREG-855731LÄKEKONST – ett projekt för att tidigt i läkares yrkesliv utveckla ett välfungerande förhållningssätt till läkemedelsarbeteSektionen för farmakologi, GU/ klinisk farmakologi, SU245 000
PublishedDocument information: Beviljade regionala FoU-medel för 2018 | Last modified: 2019-02-21 by Birgitta Bryngelsson

Beviljade regionala FoU-medel för 2018, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/en/vgregion/document/226991