Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen

 

Välkommen till Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen

Medel till regionala samarbetsprojekt, hälsopromotion tandvård och forskarstöd för anställda inom Habilitering & Hälsa. Medlen kan sökas vid ett tillfälle per år.

För att ansöka om medel klicka på nedanstående knapp.

Har du frågor?

För frågor om anslagen:
Kontakta Birgitta Bryngelsson.

För systemteknisk support:
Kontakta Researchweb support,

Mer om FoU-anslag
Här återfinns information om andra anslagsgivare i vår region. Vi ger dig även möjlighet att söka fram realtidsinformation över arbeten som beviljats anslag i Västra Götalandsregionen.

Innan du påbörjar din ansökan....

I menyn till vänster hittar du information om ansökningsförfarande och granskningsprocess. Där finns också en hjälpguide med praktiska råd när du gör din ansökan.

För systemtekniska frågor kontakta supporten via e-post: : Ange att ditt ärende gäller Regionala FoU-medel, Västra Götalandsregionen.


Regionala FoU-medel

Regionala samarbetsprojekt -  för vetenskapligt samarbete mellan olika vårdenheter

Grundläggande krav för bidragen är att det finns ett vetenskapligt samarbete mellan olika vårdenheter och att det tydligt redovisas i ansökan och i uppgifter om huvudsökande och medsökande. Vilka samarbeten som uppfyller kravet framgår i villkoren för bidragen.

Ansökningsperioden pågår från 15 juni till och med 1 oktober 2019.

Länk till villkor för bidragen.

Forskning inom patientsäkerhetsområdet

Den treåriga satsningen på forskning avseende patientsäkerhet är avslutad. Det går fortfarande att söka fortsatta medel till tidigare beviljade projekt.

Ansökningsperioden pågår från 15 juni till och med 1 oktober 2019.

Länk till villkor för bidragen


Hälsopromotion tandvård

Ansökningsperioden pågår från 15 april till och med 15 maj 2019.

Länk till villkor för bidragen.


Forskarstöd för anställda inom Habilitering & Hälsa

Ansökningsperioden pågår från 1 september till och med 4 oktober 2019.

Länk till villkor för bidragen.

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.

Beviljade anslag Regionala FoU-bidrag, Västra Götalandsregionen

Utöka din sökning:

Här kan du söka ansökningar som beviljats FoU-anslag från ytterligare anslagsgivare i Västra Götalandsregionen.

På denna sida kan du hitta ansökningar som beviljats forsknings- och utvecklingsmedel, antingen via att söka på inriktning eller genom att enbart välja årtal/period. Du kan exempelvis hitta vilka arbeten som fått medel för diabetesforskning år 2010 genom att använda MeSH-sökningen nedan och ange MeSH-termen ”“Diabetes”” i sökvillkoren nedan.

Du kan söka på två olika sätt. De bästa och säkraste sökträffarna får du genom att använda valet ”“Sök med MeSH-termer””. Via MeSH-sökningen har du möjlighet att söka med svenska och engelska termer. Denna sökfunktion är dock enbart aktuell för anslag från och med starten av hösttermin 2009 (då indexeringen med MeSH-termer infördes hos oss). För arbeten som beviljats medel tidigare än höstterminen 2009 väljer du fritextsökningen Fritextsökningen ger dig resultat för om författaren av texten (ansvarig projektledare) använt orden du söker efter i titel eller sammanfattning även för arbeten som beviljats medel efter höstterminen 2009.

Söka fram ansökningar med hjälp av diarienummer

Om du känner till ansökans nummer kan du ta fram den via följande länk: http://www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/search

I sökrutan skriver du: id:siffrorna i diarienumret, till exempel "id:5059"

Projekt som har beviljats anslag

Via länken nedan hittar du information om projekt som fått medel senaste ansökningsomgång.

Beviljade 2019

FoU i VGR

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen använder vi databasen FoU i VGR som också är en del av Researchweb. För att lägga in ditt projekt och läsa om andra projekt, klicka på knappen nedan för att komma till FoU i VGR.

Slutversion av årsredovisning 2017 med data från FoU i VGR

Genomgång och uppdatering av projektbeskrivningar och uppgifter i CV:n bidrog till att fler publikationer och pågående projekt kunde identifieras och registreras i projektdatabasen. Det finala resultatet visade att det fanns cirka 1 600 projekt som var pågående hela året och att det publicerades 2 500 vetenskapliga artiklar med medarbetare från Västra Götalandsregionen i författarlistan.

Till dig som är Projektledare

För dig som beviljats regionala FoU-medel till ett projekt är det obligatoriskt att registrera arbetet i projektdatabasen FoU i VGR. Du är också välkommen att lägga in information om projekt som inte fått ekonomiskt stöd av oss.

Information ur projektdatabasen presenteras för personal, politiker och våra patienter. Vi vill att alla projekt som stöds från Västra Götalandsregionen är med. Det är alltså viktigt att just ditt projekt finns med!

Är du projektledare och ska uppdatera projektbeskrivningar som du har registrerat hittar du dessa via knappen "Prjoektdatabas" upptill på sidan när du är inloggad. Klicka sedan på rubriken "Mina projekt" 

Nyligen uppstartat forskningsarbete i Västra Götalandsregionen:

Klicka här för att se pågående projekt Västra Götalandsregionen

Villkor för bidragen

Regionala FoU-medel, Västra Götalandsregionen

I villkoren hittar du information om bidragens ändamål, vilka som är behöriga att söka, hur bidragen får användas och övriga förutsättning för att en ansökan ska kunna bli godkänd.

Hälsopromotion tandvård

Bidragen riktar sig till forskning om och utveckling av förbyggande strategier för tandhälsofrämjande arbete. Bidragen kan sökas av anställda inom såväl offentlig som privat verksamhet i Västra Götaland.
Villkor för bidrag till forskning om hälsopromotion tandvård

Regionala samarbetsprojekt

Ett grundläggande krav är att du ska ha ett vetenskapligt samarbete i projektet med en eller flera medsökande på andra vårdenheter/arbetsställen inom Västra Götalandsregionen. Det totala anslaget som fördelas vid varje ansökningstillfälle är cirka 25 miljoner kronor.
Villkor för bidrag till regionala samarbetsprojekt patientnära klinisk forskning

Patientsäkerhet

Bidrag avsedda för forskning inom patientsäkerhetsområdet med särskild tonvikt lagd på utveckling och implementering. Patientsäkerhet definieras här som skydd mot vårdskador. Från och med hösten 2016 kan fortsatta medel sökas till projekt som har beviljats medel vid tidigare ansökningstillfällen.
Villkor för bidrag till forskning inom patientsäkerhetsområdet

Möjliga FoU-medel att söka från Habilitering & Hälsa, samt villkor för beviljande

Ansökningar om årliga medel söks på hösten och gäller kommande budgetår. FoU-medel avser nedsättning av tjänst och betalas ut i form av motsvarande lön. Inkomna ansökningar granskas, bedöms och beviljas av FoUs refernsgrupp, eventuellt med bistånd av externa bedömare. Ansökningar värderas utifrån projektets samarbetsrelationer, relevans/nytta för patientnära klinisk forskning, bakgrund och frågeställningar, studiens originalitet, metod (design, urval/representativitet, databearbetning/analys), sökandes och medsökandes kompetens samt kostnadsredovisning. Vid frågor gällande ansökan om FoU-medel från Habilitering & Hälsa kontakta Marika Jonsson,

Villkor och möjliga FoU-medel att söka för bidrag från Habilitering & Hälsa

Hur du söker medel

Här hittar du bland annat information om ansökningstider, ansökningsprocess och rutiner för utbetalning av beviljade medel.

Hälsopromotion Tandvård

Regionala samarbetsprojekt och forskning inom patientsäkerhetsområdet

FoU-medel Habilitering & Hälsa

nyheter
sista ansökningsdag


Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/en/vgregion