FoU i Sverige

Välkommen till FoU i Sverige

FoU i Sverige är en öppen projektdatabas, en del av det gemensamma forskningsadministrationssystemet Researchweb. Vem som helst som jobbar inom forskning och utveckling kan skapa en projektbeskrivning här på FoU i Sverige. FoU i Sverige hämtar också information från andra, lokala projektdatabaser inom Researchweb som startats upp av landsting och regioner – och ger dem full kontroll över sin egen datainsamling. Alla lokala databaser har sin egen portal med mer detaljerade sökmöjligheter. Du hittar dem genom att klicka på logotyperna nedan.

 FoU i Västra Götalandsregionen
FoU i Region Halland
FoU i Region Örebro län
FoU i Region Dalarna
Region Västmanland
Region Sörmland

Om FoU i Sverige

FoU i Sverige riktar sig till personer intresserade av forskning, utveckling och kvalitetssäkring inom universitet, högskola, landsting/region och kommun. FoU i Sverige är ett verktyg för att sprida information om FoU och ska fungera som en inspirations- och kunskapskälla. Klicka på "Lägg in projekt" för att bidra med beskrivning av ditt projekt och annan information.

Nya projekt

Anna Bergenheim
2019-06-17
Bakgrund: Långvarig generaliserad smärta/Chronic widespread pain (CWP) är vanligt förekommande i primärvården. Man har funnit fysiologiska förändringar i kroppens försvar på smärta och stress hos personer med CWP. Patientgruppen är också associerad med låg fysisk aktivitetsnivå ...
Published
Cecilia Björkelund
2019-04-01
Sjukfrånvaron ökar åter i Sverige (1). Det är framför allt inom området psykisk ohälsa som ökningen sker och som nu är den vanligaste enskilda sjukskrivningsorsaken. Primärvården är den verksamhet där den största andelen individer med psykisk ohälsa söker och också får vård (2,3 ...
Published
Ingmarie Skoglund
2019-07-29
Arbetsrelaterad stress (WRS) uppstår när arbetskrav inte matchar en persons kunskap, förmågor och möjligheter att hantera dessa. Flera stora undersökningar beskriver att en femtedel av alla européer har denna stress, i Sverige 38 %. Svenska kvinnor har uppgivit att arbetet påverkade ...
Published


FoU i Sverige, from FoU i Sverige
http://au.researchweb.org/is/en/sverige