Region Västernorrland

Välkommen till Region Västernorrlands ansökningsportal för forskningsmedel

Den 25 Maj börjar GDPR(General Data Protection Regulation= Dataskydds förordningen i Sverige) gälla. Du kommer därmed att få ge ditt samtycke när du gör en ny ansökan. Det kommer också att medföra vissa ändringar t.ex.i e-postmeddelanden.

Region Västernorrland har anvisat medel för forskning. Anslagen är avsedda för att stimulera till forskning. Anslaget för examenssarbete på C- och D-nivå inom relevant område (Kandidat/Magister/Master) är till för dig som håller på med uppsats. Årsanslaget är till för dig som vill komma igång eller är under forskarutbildning. Doktorandmedel är specifikt riktat till dig som är inskriven doktorand. Akademisk miljöanslag och Postdoc-medel är till för dig som är disputerad. För 2019 anslås ca 4,5 miljoner kr. Dessa medel fördelas mellan Årsanslaget, doktorandmedel, postdoc-medel och anslag för Akademisk miljö. Utöver dessa fördelas 200 000 till anslaget för magisteruppsats. Under hösten finns även medel för BasenhetsALF att söka.

Sökande till anslagen skall ha en anställning inom Region Västernorrland.

Läs mer om ansökan till Doktorandmedel
Läs mer om ansökan till Postdoc-medel
Läs mer om ansökan till Årsanslaget
Läs mer om ansökan till Akademisk miljö
Läs mer om ansökan till BasenhetsALF
Läs mer om ansökan till C-uppsats/ Magister/Masteruppsats

Medel för särskild satsning på forskning i Örnsöldsviks sjukvårdsområde.
Läs mer om ansökan till STREAM STrategy for REsearch Milieu in Örnsköldsvik

Sista ansökningsdag för Doktorandmedel är 1 juli 2019.
Sista ansökningsdag för Postdoc-medel är 1 juli 2019.
Sista ansökningsdag för Årsanslag är 1 juli 2019.
Sista ansökningsdag för Akademisk miljö är 1 juli 2019.
Sista ansökningsdag för BasenhetsALF är 1 juli 2019  (ansökningsformuläret ligger tillsammans med Akademisk miljö)
Sista ansökningsdag för C-uppsats/Magister/Masteruppsats - löpande ansökningstid under året.
Sista ansökningsdag för STREAM  STrategy for REsearch Milieu in Örnsköldsvik - löpande ansökningstid fr.o.m. 11 juni 2019

nyheter
sista ansökningsdag
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


Region Västernorrland, from Region Västernorrland
http://au.researchweb.org/is/en/rvn