Styrdokument
Styrande dokument presenteras här.

Attachments

pdf document ALF_avtal_2015.pdf
ALF avtal
File size: 487 kB
pdf document Forenade_befattningar_fortydliganden_2015-04-08.pdf
Förtydligande förenade befattningar
File size: 98 kB
pdf document Regionalt_avtal_om_samverkan_reviderat_20160517.pdf
Regionalt avtal om samverkan
File size: 5388 kB
pdf document Riktlinjer för vetenskaplig publicering vid Medicinska fakulteten.pdf
Riktlinjer för vetenskaplig publicering vid Medicinska fakulteten
File size: 30 kB
pdf document Ansökan om anknytning till Akademisk sjukvårdsenhet_universitetssjukvårdsenhet_ver170830.pdf
Ansökningsblankett om anknytning till Akademisk sjukvårdsenhet/Universitetssjukvårdsenhet
File size: 104 kB
pdf document Regler för investeringar och avskrivningar ALF-TUA - Beslut 141126_rev171128.pdf
Administrativt regelverk för investeringar i och avskrivningar av utrustning som helt eller delvis finansieras av ALF-/TUA-medel
File size: 94 kB
pdf document Beslut 2015-10-27 Ändrad disposition av beviljade ALF-medel.pdf
regler vid ansökan om förlängd disposition av beviljade forskningsmedel
File size: 111 kB
pdf document Beslut 171011 - Upplåtna-, akademiska- och univsjukvårdsenheter del 1 av 2.pdf
Förteckning över upplåtna-, akademiska- och universitetssjukvårdsenheter. Beslut 2017-10-11
File size: 142 kB
pdf document Beslut 171011- Upplåtna enheter del 2 av 2.pdf
Förteckning över upplåtna enheter. Beslut 2017-10-11
File size: 133 kB
pdf document ALF-Investeringsmedel_ blankett överenskommelse transferering externa bidrag.pdf
ALF-Investeringsmedel - blankett överenskommelse transferering av externa bidrag
File size: 39 kB
PublishedDocument information: Styrdokument | Last modified: 2018-12-03 by Linda Rislund

Styrdokument, from FoU Region Västerbotten
http://au.researchweb.org/is/en/rv/document/199071