Forskningskommittén i Region Örebro län | Unit

Forskningskommittén i Region Örebro län

Unit information

name:
Forskningskommittén i Region Örebro län
description:

Region Örebro län och Örebro universitet bedriver en målmedveten uppbyggnad av det medicinska vetenskapsområdet. Tillsammans satsar vi på en bred medicinsk och vetenskaplig kompetens där huvudinriktningen är klinisk forskning.

Den kliniskt patientnära forskning innebär att forskningen uppstår ur ett problem som finns i vårdens vardag och speglar de svårigheter som patienter och vårdgivare stöter på i en verklig behandlingssituation.

Det kliniska angreppssättet leder också till att frågeställningar och metoder spänner över flera olika specialiteter och det finns därför ett väl utvecklat samarbete mellan olika yrkeskategorier med skilda kompetenser. Flera forskargrupper arbetar kring olika former av ohälsa och sträcker sig från utbrändhet och stress till modern genetik och medicinska folksjukdomar som diabetes och cancer.

LEDAMÖTER FORSKNINGSKOMMITTÉN 19 01 01 - 21 12 31

Rask Eva, ordf, docent/öl, Medicinkliniken

Forsberg, Anette, vice ordf, docent/fysioterapeut, Fysioterapiavd

Anderzén Carlsson Agneta, docent/sjuksköterska, Universitetssjukhusets

Forskningscentrum

Björkman Hjalmarsson, Louise, Med dr/specialistläkare, Barn- och ungdoms-

kliniken

Breimer Lars, docent/överläkare/Klinisk kemi, Laboratoriemedicinska kliniken

Davidsson Åke, bitr professor/öl, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet.

Dreifaldt Mats, Med dr/överläkare, Kärl-Thoraxkliniken

Hjelmqvist Hans, professor/öl, ANIVA-kliniken

Jarl Gustav, Med dr/ortopedingenjör, Universitetssjukhusets forskningscentrum/Ortopedteknik

Meehan Adrian, Med dr/verksamhetschef, Geriatriska kliniken

Msghina Mussie, docent/öl, Allmänpsykiatrisk öppenvård

Olivecrona Magnus, docent/öl, Neurokirurgiska teamet

Sagerfors Susanna, doktorand/specialistläkare, Ögonkliniken

Stenmark Bianca, Med dr/sjukhuskemist, Molekylärdiagnostik, Laboratorie-

medicinska kliniken

Sundqvist Martin, Med dr/öl, Mikrobiologi, Laboratoriemedicinska kliniken

Svantesson-Sandberg, Mia, docent/specialistsjuksköterska, Universitetssjuk-vårdens forskningscentrum/Palliativa konsultteamet, Karlskoga lasarett.

Szabo Eva, Med dr/öl, Kirurgkliniken

Söderbergh Annika, Med dr/öl, Reumatologkliniken

Tegnelius Eva, doktorand/specialistläkare Onkologiska kliniken

Wretenberg Per, professor/öl, Ortopedkliniken

Sekreterare: Maria Holmström, forskningssekreterare, Kliniskt forskningscentrum

Reidar Oderth, bitr sekreterare

address:
KFC, S-Huset, vån 2, USÖ, Södra Grev Rosenga
zip code and city:
701 85 Örebro
phone:
019 602 62 07
e-mail:
url-link:
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit

Other information about the unit

Forskningskommittén i Region Örebro län

Forskningskommitténs viktigaste uppgift är att främja forskningen inom Region Örebro län, genom ekonomiskt stöd till forskningsprojekt.
Du återfinner mer information på Region Örebro läns egen webbsida om forskningskommitten: Länk till Region Örebro läns forskningskommittéinformation.
Unit is updated | updated: 2019-11-08 by Helena Sävenstrand |

Forskningskommittén i Region Örebro län | Unit, from Region Örebro län
http://au.researchweb.org/is/en/oll/unit/222