Ansökan om forskningsmedel till mindre projekt

Ansökan om forskningsmedel till mindre projekt

Det finns möjlighet att löpande under året ansöka om forskningsmedel för mindre, avgränsade projekt upp till 20% av en heltidsanställning under en projektperiod av maximalt tre månader samt övriga omkostnader i samband med projektets genomförande

Ansök här

Ansökningsomgång

checked Löpande


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

PublishedDocument information: Ansökan om forskningsmedel till mindre projekt | Last modified: 2018-06-14 by Researchweb Support 7

Ansökan om forskningsmedel till mindre projekt, from Landstinget Blekinge
http://au.researchweb.org/is/en/ltb/document/236381