Landstinget Blekinge

Välkommen till ansökningssystemet för Vetenskapliga rådets anslag för forskningsarbete, Landstinget Blekinge

Vem kan söka?

Den som är anställd inom Landstinget Blekinge eller verksamheter inom Hälsoval Blekinge och som lägst har magisterexamen, eller motsvarande. Ansökningarna ska ha forskningsinriktning, det vill säga att ny kunskap eftersöks med hjälp av vetenskapliga metoder.

Huvudansökan är denSTRONG[ 8] september 2019, med beslutSTRONG[ 9 oktober 2019]
Vid huvudansökningstillfället i september kan följande forskningsmedel sökas:

Förändringar efter 25 maj och införandet av GDPR

EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter, DSF eller GDPR (General Data Protection Regulation) beslutades i april 2016 och gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.

Införandet av GDPR får till följd att du efter 25 maj ska använda den e-postadress du angett i personkortet istället för ditt namn när du loggar in i systemet. Första gången du loggar in efter 25 maj kommer du också att ges möjlighet att godkänna lagring och behandling av dina personuppgifter.

Du måste skapa ett konto för att kunna ansökan. Klicka på "Logga in" för att skapa ett konto, alternativt logga in om du redan har ett.

Du måste skapa ett konto för att kunna ansökan. Klicka på "Logga in" för att skapa ett konto, alternativt logga in om du redan har ett.

aktuella anslag
sista ansökningsdag


Landstinget Blekinge, from Landstinget Blekinge
http://au.researchweb.org/is/en/ltb