This document is under revision

AT-PTP forskarstöd

Viktig information:

På detta formulär ansöker du om forskarmånader hos CKF, om du är AT-läkare eller PTP-psykolog.

Syftet med detta anslag är att från CKF kunna stödja visstidsanställda medarbetare, såsom AT-läkare och PTP-psykologer med forskningsambitioner. Vi ställer inga specifika krav på att forskningen skall vara kliniskt relevant för Region Värmland. Det kan även vara projekt påbörjade under grundutbildningen.

Detta är en möjlighet till betald forskningstid som förlänger AT- respektive PTP-tjänstgöringen med motsvarande tid, men som inte ersätter något obligatoriskt moment som Högskoleverket och Socialstyrelsen kräver skall ingå. Enklast är om forskartid läggs mellan olika tjänstgöringar.

Max beviljas 2 månaders forskningstid per kalenderår. OBS: Beviljad tid måste tas ut under innevarande år (senast 31/12). Ansökan om forskningstid för nästkommande år också, kräver ny ansökan.

När din ansökan är gjord får du en blankett som du skall skriva under tillsammans med AT-chefen. Ansökan granskas av CKFs ledningsgrupp som även tar beslut. De sammanträder två ggr/månad.

Observera att alla uppgifter i din ansökan är en offentlig handling som även går att läsa på vår webbsida. Beträffande möjligheter till sekretesskydd läs mer i manualen för sökande.

Om du beviljas medel så måste ett intyg från din huvudhandledare uppvisas på att forskarstudierna bedrivs aktivt, för att kunna rekvirera det beviljade anslaget.

Ansök här

Ansökningsomgång

checked Löpande


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Ongoing revisionDocument information: AT-PTP forskarstöd | Last modified: 2019-08-21 by Pia H Lundberg

Title: AT-PTP forskarstöd, Nyhet för startsidan, Document number: 227611, from Centrum för klinisk forskning, Värmland
http://au.researchweb.org/is/en/liv/document/lpr/227611