Ansökan till Region Kronobergs Forskningsetiska råd

Handlingar till rådet ska skickas senast två veckor före mötet

Mötestider:
2019-09-04
2019-09-25
2019-10-16
2019-11-13
2019-12-11

Ansökningsomgång

checked Löpande


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

PublishedDocument information: Ansökan till Region Kronobergs Forskningsetiska råd | Created: 2019-06-20 by Sofi Tschannen

Ansökan till Region Kronobergs Forskningsetiska råd, from Region Kronoberg
http://au.researchweb.org/is/en/kronoberg/document/252781