Göteborgs läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskaps forskningsanslag/stipendier

Forskningsanslag och stipendier kan sökas från Göteborgs Läkaresällskaps fonder (kräver medlemskap i GLS) samt från olika specialfonder (ej krav på medlemskap i GLS).

Närmare information erhålls genom att klicka på länk nedan.

För systemteknisk support, kontakta:

nyheter
sista ansökningsdag


Göteborgs läkaresällskap, from Göteborgs läkaresällskap
http://au.researchweb.org/is/en/gls